Om deze website goed te laten functioneren gebruiken wij cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Als u onze site gebruikt gaan we ervan uit dat u akkoord bent.       Akkoord

Bovenkruier

Nieuwbouwplannen voor De Bovenkruier
Rochdale is voornemens het pand De Bovenkruier in ’t Kalf (Zaandam) te vernieuwen. Het huidige pand wordt gesloopt en er komt een mooi, meer vriendelijk pand voor in de plaats. Het streven is om in het nieuwe pand het buurtcentrum De Bovenkruier terug te laten keren. Daarnaast komt er in het nieuwe pand een zorgprogramma voor bewoners met een verstandelijke beperking.

Planvorming
Uitgangspunt bij de planvorming is dat het nieuwe pand goed moet passen bij de bestaande omgeving, het winkelcentrum en de natuurlijke omgeving. Het plan is om het wandelgebied vanaf het winkelcentrum door te trekken richting De Jagersplas.

Afgelopen periode
Rochdale heeft in de periode tussen maart en november 2011 gesprekken gevoerd met de toekomstige gebruikers van de Bovenkruier. Het gaat dan om de RIBW, de Prinsenstichting en het kinderdagverblijf Mimpi. Insteek van de gesprekken was om met deze gebruikers uiteindelijk te komen tot een samenwerkingsovereenkomst. In deze overeenkomst verplichten zij zich tot afname van het door Rochdale voor haar ontwikkelde gedeelte in de nieuwbouw.
 
Gesprekken met Prinsenstichting
Als gevolg van interne en externe ontwikkelingen hebben de RIBW en het kinderdagverblijf uiteindelijk besloten zich terug te trekken uit het sloop/nieuwbouwplan. Deze ontwikkeling heeft uiteraard gevolgen voor het voorlopig ontwerp zoals dat er nu ligt. Rochdale is nog steeds in gesprek met de Prinsenstichting met als doel om te komen tot een samenwerkingsovereenkomst tussen beide.  Het streven is om hier in het eerste kwartaal van 2012 helderheid over te hebben. Als het lukt om tot een samenwerkingsovereenkomst te komen, past Rochdale vervolgens het ontwerp aan. Dit is nodig als gevolg van het wegvallen van de RIBW en het kinderdagverblijf.

Bestaande pand
En wat doen we met het bestaande pand? We hopen dat er een nieuw stichtingsbestuur bereid is het buurthuis weer open te houden. Met een aantal beoogde personen voor een nieuw bestuur is gesproken en zij nemen in beraad of zij het stokje willen en kunnen overnemen van het oude bestuur. Vanuit Rochdale, als verhuurder van het pand, hopen wij dat dit lukt. Rochdale heeft toegezegd dat zij tot 31 december 2011 de ruimte niet aan anderen verhuurt. Tot die tijd staan ook nog ‘gewoon’ de spullen in de buurthuisruimte. Als het onverhoopt niet lukt om een nieuw stichtingsbestuur te vinden, gaat Rochdale op zoek naar nieuwe huurders die bereid zijn om voor een periode van drie jaar bedrijfsruimte te huren. De makelaar zorgt dat geïnteresseerde kandidaten worden rondgeleid. Rochdale realiseert zich dat het pand kwetsbaar is en gaat zorgen voor antikraakmaatregelen.

Nieuwsbrief
In februari 2011 is er een nieuwsbrief naar direct omwonenden van De Bovenkruier gestuurd. U kunt de digitale versie hier bekijken. 

 
 

 

Tell a friend