Om deze website goed te laten functioneren gebruiken wij cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Als u onze site gebruikt gaan we ervan uit dat u akkoord bent.       Akkoord

Wat moet ik doen?

Het aanbiedingsproces van vrije sector huurwoningen
Heeft u op onze site of op Rooftrack een leuke en geschikte woning gezien?
 

Stap 1: Reageren op een beschikbare woning
Via Rooftrack kunt u uw reactie plaatsen bij de woning van uw keus. Die komt bij ons binnen. U krijgt niet altijd reactie van ons. Als er veel belangstelling is sturen wij alleen de eerste groep (ca. 8 à 20 mensen) een uitnodiging.

Stap 2: Bezichtiging
Om de woning van uw interesse te bezichtigen, ontvangt u van Rochdale een e-mail met de datum en tijd van bezichtiging. Vaak gaat het om een bezichtiging met meerdere geïnteresseerden.

Het is helaas niet altijd mogelijk de woning op een ander tijdstip te bekijken. Lukt het u niet te komen kijken op de door ons aangegeven datum, belt u ons dan op 020 - 215 00 00 en vraag naar de backoffice van Woonservice.

Stap 3: Interesse kenbaar maken
Bent u na de bezichtiging geïnteresseerd in de woning? Laat dat ons uiterlijk 15:00 uur op de dag na de bezichtiging weten. Dan kan per mail met het gescande acceptatieformulier

Stap 4: Benodigde gegevens:
Bent u de eerste kandidaat, dan vragen wij u onderstaande gegevens in te leveren:

 1. een kopie van een geldig legitimatiebewijs van u en uw partner (Nederlands paspoort, identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning);
 2. een kopie van de salarisspecificaties en/of inkomensgegevens van de laatste drie maanden van u en uw partner;
 3. het stortingsbewijs van het inkomen van de laatste drie maanden op bankrekening(en) van u en uw partner ;
 4. een kopie van de jaaropgavewerkgever(s)/uitkeringsinstantie(s) over het voorgaande jaar van u en uw partner;
 5. verhuurdersverklaring van uw huidige zelfstandige woning;
 6. bij inkomen uit onderneming of freelance: een officiële verklaring met huidig belastbaar inkomen opgesteld, ondertekend en gestempeld door een accountant of boekhouder;
 7. indien u geen ingezetene bent van Amsterdam een kopie historisch adresuittreksel uit het bevolkingsregister, waaruit uw historische woongegevens en uw gezinssamenstelling blijkt (niet ouder dan 3 maanden);
 8. werkgeversverklaring(en) van u en uw partner.

U kunt deze gegevens op de volgende manieren bij ons inleveren:

 • e-mailen: info@rochdale.nl denkt u aan het inscannen van de gevraagde documenten?
 • per post:
  Woningstichting Rochdale
  t.a.v. backoffice Woonservice
  Postbus 56659
  1040 AR  AMSTERDAM 

   
 • langsbrengen:           
 • Bos en Lommerplein 303
  1040 AR  AMSTERDAM

Vermeld bij het aanleveren van de gegevens altijd duidelijk het adres van de woning waar u voor in aanmerking komt. Let er op dat de gemaakte kopieën goed leesbaar zijn! 

Stap 5: Toewijzing
Wij controleren de gegevens. Als de woning aan u wordt toegewezen, reserveren wij deze voor u. Dit laten wij u per e-mail of telefonisch weten.

Stap 6: Huurcontract & sleutels
Wij maken met u een afspraak voor het ondertekenen van het huurcontract. Bij de afspraak vragen wij u het geldige legitimatiebewijs van u en uw partner (indien van toepassing) mee te nemen.

Als u wordt uitgenodigd voor het tekenen van de huurovereenkomst houdt u dan alvast rekening met de volgende kosten (u mag bij ons alleen maar per pin betalen):

 • (deel)maandhuur en eventueel de volgende maand;
 • 1 maand bruto huur als waarborgsom;
 • € 200,00 administratiekosten.
Tell a friend

Acceptatieformulier

Verhuurdersverkl.

Huren met Friends

Huren met Friends

deel de huur met vrienden