Om deze website goed te laten functioneren gebruiken wij cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Als u onze site gebruikt gaan we ervan uit dat u akkoord bent.       Akkoord

SpaarndammerHout

Een goed woon-, werk- en leefklimaat.

De Spaarndammerbuurt ligt ingesloten tussen het spoor en het IJ. Door de centrale ligging, pal aan het IJ en grenzend aan de Staatsliedenbuurt heeft deze buurt veel potentie.Samen met stadsdeel Westerpark en enkele corporaties werkt Rochdale aan de stedelijke vernieuwing van de Spaarndammerbuurt. De naam voor dit vernieuwingsproject is SpaarndammerHout.

Woonwensen
Herstructurering is dringend nodig voor de Spaarndammerbuurt blijkt onder andere uit het woonwensenonderzoek dat door Rochdale is gehouden in ‘complex 250’ aan de Zaanstraat. De woningen voldeden niet meer aan de moderne woonwensen. Over de buurt bleek het merendeel van de huurders echter tevreden te zijn. Een grote meerderheid van de huurders geeft aan niet te willen verhuizen.

Oud en nieuw
Door aanpassingen willen we de huidige bewonersgroepen behouden en nieuwe aantrekken. Winkelvoorzieningen, openbare ruimten en infrastructuur worden verbeterd. De bestaande kleine woningen worden gerenoveerd en een aantal wordt samengevoegd tot grotere, duurdere woningen. In de Houthavens wordt een nieuwe wijk van 950 woningen gerealiseerd met 14.000 m2 bedrijfsruimte daarin verweven. De hoofddoelstelling is het creëren van een goed woon-, werk- en leefklimaat in de gehele Spaarndammerbuurt.  Hierbij is het van belang dat de oude en de nieuwe buurt als een ongedeelde buurt ervaren wordt. Oud en nieuw moeten ruimtelijk, functioneel, sociaal en economisch op elkaar aansluiten.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op SpaarndammerHout

Tell a friend