Om deze website goed te laten functioneren gebruiken wij cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Als u onze site gebruikt gaan we ervan uit dat u akkoord bent.       Akkoord

Samenwerking

Rochdale werkt landelijk, regionaal en lokaal samen met verschillende partijen. Hieronder een greep:

We zijn lid van drie federaties:

  • De Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties; deze federatie behartigt de belangen van de aangesloten corporaties: Eigen Haard, De Alliantie Amsterdam, De Key, Ymere, Woonzorg Nederland, DUWO, Stadgenoot en Rochdale;
  • De Federatie van Zaanse Woningcorporaties; deze federatie bestaat uit: Parteon, ZVH, Eigen Haard, Wormer Wonen, Woonzorg Nederland en Rochdale;
  • De Samenwerkende Woningcorporaties Waterland; de leden hiervan zijn: Wherestad, Intermaris-Hoeksteen, Wooncompagnie, Woonzorg Nederland, Eigen Haard, AWM en Rochdale.

Daarnaast maakt Rochdale deel uit van de landelijke koepelorganisatie Aedes en van het samenwerkingsverband De Vernieuwde Stad, een initiatief van actieve, stedelijke corporaties.

Stadsregio Amsterdam
Op regionaal niveau werken we op het gebied van woonruimtebemiddeling samen met gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam. Onze samenwerking met de corporaties in de regio verloopt via het Platform Woningcorporaties Noordelijke Randstad (PWNR).

Rochdale werkt samen met gemeentelijke organisatie en andere woningcorporaties in de projecten 'Vroeg erop af', 'Zoeklicht' (Amsterdam) en 'Woon wijs!' (Zaandam) om onderverhuur en andere vormen van onrechtmatige gebruik van de woning te bestrijden. 

Zowel in de Amsterdamse stadsdelen en in Zaandam, Purmerend, Landsmeer en Diemen hebben  wij regelmatig contact met bestuurders over bijvoorbeeld prestatieafspraken in het algemeen en over specifieke projecten.

In Zuidoost geven we onze betrokkenheid gestalte door onze vertegenwoordiging in het bestuur van Zuidoost Partners. Het doel van deze stichting is de kansen van bewoners te vergroten door de economie van Zuidoost een impuls te geven.

Zorg en welzijn
Rond leefbaarheid, onderwijs en welzijn hebben we bestuurlijk contact met veel instellingen. Vaak
werken we ook met hen samen.

  • Bijvoorbeeld met JINC, een netwerk van welzijns- en onderwijsorganisaties met als doel jongeren uit achterstandswijken richting een goede start op de arbeidsmarkt te begeleiden. Wij zijn daar bestuurlijk vertegenwoordigd.
  • Daarnaast hebben we contact met Jeugdzorg en de Espritscholengroep, zijn we bestuurlijk vertegenwoordigd bij Critical Friends, een organisatie om scholen te laten reflecteren op hun onderwijsmethoden. We werken samen met stichting Studenten voor Samenleving, in het kader van het project Vooruit. Met dit project stellen wij woningen voor studenten beschikbaar. De studenten moeten dan als tegenprestatie iets doen voor de leefbaarheid en ontwikkeling van de buurt.
  • Rond het hoger onderwijs werken we samen met de Academie van de Stad, de Hogeschool van Amsterdam en het college Sociale Wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam.
  • We werken samen met de zorgverleners Cordaan, Osira en Amsta. We zijn  aangesloten bij het overleg Toekomst Ouderenzorg, samen met onder andere Stadgenoot, HVO/Querido, Osira en Cordaan.
  • Jaarlijks overleggen wij met het Leger des Heils en met HVO/Querido, een organisatie die mensen met een psychiatrische beperking of sociaaleconomische problemen ondersteunt.
Tell a friend