Nierkerkestraat

Ons wooncomplex "De Woonatlas" in de Nierkerkestraat biedt op korte termijn een oplossing voor de grote en acute vraag naar woningen voor statushouders. Maar ook voor studenten die hier nu langer kunnen blijven wonen. Het gebouw blijft nog vijf jaar in gebruik voor studenten en statushouders. Daarna wordt het gesloopt.

Het complex zal de komende tijd opgeknapt worden zodat het weer goed leefbaar en veilig is. Ook kijken we naar de uitstraling van het complex. Zo worden de tuinen en de entrees opgeknapt. Ook de onderste woonlaag (de plint) wordt aangepakt zodat het gebouw er voor de komende 5 jaar weer goed uit ziet.

Zoveel mogelijk mengen

Bij het huisvesten van statushouders kiezen we voor het zoveel mogelijk mengen van bewoners. Wij vinden het belangrijk dat het complex zoveel mogelijk een afspiegeling is van de Amsterdamse samenleving en aansluit bij de buurt. Ervaring leert dat dit de integratie en de leefbaarheid vergroot. Dat betekent in dit geval dat er naast statushouders ook andere mensen nog vijf jaar in het gebouw kunnen wonen.

Verdeling

Er zijn in totaal 72 woningen. De helft van deze woningen is bestemd voor statushouders. Daarnaast zijn er nog vijf woningen bestemd voor reguliere bewoners van Rochdale. Er blijven in totaal 30 woningen beschikbaar voor ‘overige’ Amsterdammers.

Waarom komen hier statushouders wonen?

Amsterdam moet van 2016 tot en met 2018 jaarlijks 2.400 statushouders huisvesten. Omdat de vraag naar huisvesting van statushouders groot is, maakt de gemeente Amsterdam afspraken met onder andere Rochdale over de huisvesting van de groep. Zo ook voor de Nierkerkestraat. Dit betekent dat er vanaf maart 2017 naast de huidige bewoners ook statushouders in het wooncomplex aan de Nierkerkestraat komen wonen 

Welke plannen heeft Rochdale met de Nierkerkestraat?

Het wooncomplex aan de Nierkerkestraat (nummers 1-55) blijft nog vijf jaar langer staan. Het zou gesloopt worden maar blijft staan zodat er op korte termijn (ex-)studenten, gezinnen én statushouders kunnen wonen. Over vijf jaar zal het complex in de Nierkerkestraat alsnog gesloopt worden. 

Wie komen er in aanmerking voor een woning?

Alle huidige bewoners (studenten en huidige bewoners Rochdale) kunnen de komende vijf jaar in het wooncomplex blijven wonen. Daarnaast komen er statushouders te wonen. In de grote (vijf kamer)woningen is ruimte voor gezinnen. Deze woningen worden daarom in zijn geheel verhuurd. In een deel van de driekamerwoningen wordt kamergewijs verhuurd aan statushouders. 

Worden er werkzaamheden uitgevoerd in de woningen en aan het complex?

Rochdale zorgt onder meer voor goede verwarming/kachels. In woningen waar nog open verbrandingstoestellen zijn, worden deze verwijderd. Ook keukens en sanitair wordt aangepakt waar dat nodig is. Alle voorzieningen worden gecheckt en indien nodig worden deze hersteld of vernieuwd. De woningen moeten schoon, heel en veilig zijn.

Naast de woningen wordt er ook gekeken naar de uitstraling van het complex. Zo worden de tuinen en de entrees opgeknapt. Ook de onderste woonlaag (de plint) wordt aangepakt zodat het gebouw er voor de komende 5 jaar weer goed uit ziet. 

Hoe ziet de planning eruit?

De werkzaamheden in de woningen starten vanaf medio april 2017. De werkzaamheden beginnen bij portiek met de huisnummers 1 t/m 5. Per portiek zijn er in de woningen circa 2 weken werk. Het laatste portiek met huisnummer 51 t/m 55 is gereed juni 2017. De werkzaamheden in trappenhuis en gevels volgen naar de werkzaamheden in de woningen. Alle werkzaamheden zijn afgerond medio juli 2017. 

Is er begeleiding voor de statushouders?

Het officiële begeleidingstraject omvat drie jaar lang persoonlijke begeleiding door Vluchtelingenwerk [link naar -> www.vluchtelingenwerk.nl] , een verplichte inburgeringscursus en intensieve begeleiding bij het vinden van een zinvolle dagbesteding. De gemeente helpt bij het inschrijven in de gemeente, het aanvragen van een uitkering en het zoeken naar een baan, passende opleiding of het ontwikkelen van vaardigheden ten behoeve van arbeidsparticipatie.
Als een statushouder een woning krijgt toegewezen, in dit geval in de Nierkerkestraat, worden zij bij het tekenen van het huurcontract opgevangen door een vrijwilliger van Vluchtelingenwerk. Gedurende drie weken begeleidt de vrijwilliger de statushouders en help ze met een ‘zachte landing’ in Amsterdam. 

Wat wordt er gedaan om de integratie te bevorderen en de leefbaarheid te bewaken?

Rochdale is niet direct verantwoordelijk voor de integratie van statushouders, maar we werken wel nauw samen met organisaties als de gemeente Amsterdam en Vluchtelingenwerk. Rochdale is verantwoordelijk voor het beheer in het wooncomplex. Het beheer is zorgen voor een goed leefklimaat: alles moet schoon, heel en veilig zijn.

Rochdale zet een speciaal beheerteam in. Het beheerteam bestaat onder andere uit een verhuurmakelaar, een sociaal beheerder en een wijkbeheerder. De wijkbeheerder is op elke werkdag (tijdelijk) aanwezig. Verder wordt er een buurtnetwerk opgetuigd met de wijkagent en de gebiedsmakelaar van het stadsdeel.
Een van de woonruimtes wordt ingericht als algemene ruimte. Vanuit deze ruimte wordt het dagelijks beheer verzorgd. Ook kunnen hier activiteiten met bewoners plaatsvinden.

In samenwerking met Academie van de Stad vragen we studenten uit het complex om - als woonbegeleiders - statushouders welkom te heten en een buddy voor hen te zijn. 

Kunnen bewoners ook een bijdrage leveren aan het woonplezier van statushouders?

Wil je ook woonbegeleider worden en pas je in het profiel? (Je woont o.a. in het wooncomplex) Dan kun jij ook solliciteren. Als woonbegeleider voer je welkomstgesprekken met nieuwe bewoners, ben je aanspreekpunt en organiseer je sociale activiteiten. Binnen het project werk je dan in een team aan de integratie van statushouders. Voor je inzet als woonbegeleider ontvang je een vrijwilligersvergoeding van € 100 per maand.

Studenten en statushouders zijn belangrijke doelgroepen voor ons

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden