Geen objecten gevonden

Amsteldorp

Over Amsteldorp

Amsteldorp ligt tussen de Hugo de Vrieslaan, Gooiseweg, Sportpark Drieburg en de Weespertrekvaart.

Eerst Fizeaubuurt, nu Amsteldorp

De buurt is gebouwd onder de naam ‘Fizeaubuurt’; vernoemd naar de centrale straat in de buurt. Al snel is de naam van de naastgelegen buurt overgenomen en wordt ook dit deel van de wijk ‘Amsteldorp’ genoemd. Die naam verwijst naar de nabijgelegen Amstel en het Amstelstation.

276 woningen van Rochdale

De 276 woningen van Rochdale liggen aan de Fahrenheitstraat, Fizeaustraat, Dulongstraat, Von Guerickestraat, Von Liebigweg en Zwaarde-makerstraat. De woningen zijn eenvoudig herkenbaar: het zijn de bakstenen rijtjeswoningen met de witgeschilderde eerste verdiepingen.

Tuindorp uit begin jaren 50

Amsteldorp is een zogeheten ‘tuindorp’, te herkennen aan het vele en overdadige groen rond de huizen. Veel bewoners zijn vanwege dit groen zeer verknocht aan hun buurt, maar ook vanwege het dorpse karakter.

De woningen zijn begin jaren 50 gebouwd. De verhouding was ongeveer 50% eengezinswoningen en 50% duplexwoningen. Tegenwoordig is die verhouding ongeveer 75-25; veel duplexwoningen zijn samengevoegd tot 1 woning (Dit in tegenstelling tot de nabijgelegen wijk Jeruzalem. Daar zijn veel duplexwoningen van bijna dezelfde afmetingen nog steeds zo behouden).

Indeling woningen veranderd

In de loop van de jaren is de indeling van veel woningen veranderd, naar smaak van de bewoners zelf. Zo heeft de een nog een inpandig berghok beneden en de keukendeur in de woonkamer, terwijl een ander juist een eetkamer met keukendeur op de plek van het voormalige berghok heeft.

Project

Het laatste grootschalige onderhoud in en aan de woningen is alweer bijna 30 jaar geleden. Opknappen is dus hard nodig. Daarnaast willen wij onze woningen ook duurzamer, energiezuiniger maken.

Onderzoek naar wat nodig is

Om precies te achterhalen wat er nodig is, heeft de Woonbond in april 2018 een woonwensenonderzoek uitgevoerd. En vanaf april hebben we we alle woningen bezocht voor een technische opname. 

Plannen verder uitwerken

Met deze twee bronnen hebben wij voor elke woning in beeld wat er nodig is aan maatregelen, en wat bewoners willen en voorstellen. Samen met de bewonerscommissie werken we de plannen verder uit.

Wat betekent dit voor u?

De definitieve plannen voor de aanpak zijn nog niet bekend; daarover zijn we nog in gesprek met de bewonerscommissie. Wel is duidelijk dat wij niet uitgaan van sloop.

Hoe houden we u op de hoogte?

Zijn er nieuwe ontwikkelingen? Dan informeren wij en/of de bewonerscommissie u hierover via een brief per post. U vindt de laatste brieven die wij verstuurd hebben ook in de rechterkolom op deze webpagina, onder het kopje ‘Brieven aan bewoners’. 

Contact

Projectbeheer

Voor technische vragen over het project is Frank Herscheid uw contactpersoon. Hij is bereikbaar via 020 565 2683 en fherscheidrochdalenl

Gebiedsbeheer

Voor vragen over de leefbaarheid in de buurt en over overlast, is er de afdeling Gebiedsbeheer. Hier is Jop Voet als wijkbeheerder van onder andere Amsteldorp uw eerste aanspreekpunt. Hij is bereikbaar via 020 215 0000 en inforochdalenl.

Sandra Kuipers is uw aanspreekpunt bij extreme/complexe overlast, voor leefbaarheidsprojecten en voor bewonersparticipatie. Zij is bereikbaar via 06 1338 6427 en skuijpersrochdalenl.

Huur, reparaties, etc.

Voor vragen over uw huur, reparatieverzoeken, et cetera is Rochdale bereikbaar via 020 215 00 00 en inforochdalenl.

Bewonerscommissie

De Bewonerscommissie is voor de duur van het project uitgebreid tot 9 leden. U bereikt de Bewonerscommissie via bwc22170gmailcom.