Ons verhaal Over ons Werken bij Rochdale

Asbest

Asbest is een bouwmateriaal, dat vroeger veel is gebruikt. Het gebruik van asbest is sinds 1993 verboden omdat het ongezond is als u losse asbestvezels inademt. Asbest zit nog wel in sommige woningen. We halen het weg als er asbestvezels los kunnen komen. Als er geen vezels kunnen loskomen is asbest niet ongezond. 

Risico’s asbest

Zodra bekend werd dat asbest gezondheidsrisico’s met zich kan meebrengen, werd het vervangen door andere materialen. Asbestvezeltjes kunnen bij inademing diep in de longen doordringen. Daar kunnen ze op termijn bepaalde vormen van longkanker veroorzaken. Het gevaar van asbest schuilt dus in het inademen van vezels. In de buitenlucht bevinden zich zo weinig vezels, dat het gezondheidsrisico klein is. Ook wanneer de asbestvezels zijn gebonden aan stevige materialen kunnen ze niet worden ingeademd en zijn de risico’s zeer klein.

Asbest komt vrij als:

  • Asbesthoudend materiaal niet of nauwelijks aan een dragermateriaal gebonden is;
  • Asbesthoudend materiaal in slechte staat verkeert;
  • Asbesthoudend materiaal op een ondeskundige manier wordt gesloopt of bewerkt.

Wees voorzichtig met klussen en verbouwen

Boren in asbest is gevaarlijk. Er kunnen dan asbestvezels los komen en dat is ongezond. Twijfelt u of er asbest in uw woning zit? Voor advies neemt u contact met ons op.

Veelgestelde vragen