Badhuisweg.

Het Zaaneiland was ooit het centrum van de Zaanse scheepsbouw en houtzaagindustrie. Inmiddels is het eiland een geweldige plek om te wonen. Er is ruimte voor méér woningen. Rochdale wil hier graag twee nieuwe woonblokken bouwen, met in totaal 120 sociale huurwoningen. Dat kan aan de Badhuisweg, op de plaats waar nu een voormalig kantoorpand van Rochdale staat. Om de bouw van deze woningen mogelijk te maken was er een bestemmingsplanwijziging nodig. Rondom de nieuwe gebouwen komt openbare ruimte met parkeerplaatsen en groen.

Voordat we starten met de bouw moeten er nog verschillende dingen gebeuren. Zo wachten we de uitspraak van de Raad van State af om met de nieuwbouw te beginnen en moet het huidige kantoorpand gesloopt worden.

Het nieuwbouwplan

Rochdale heeft een plan gemaakt om twee woontorens te bouwen met in totaal 120 sociale huurwoningen. Dat zijn twee- en driekamerwoningen van 40 tot 60 m2. Het type woning is met name geschikt voor een- en tweepersoonshuishoudens die graag in een energiezuinige, comfortabele flat willen wonen. Bekijk een filmpje met een sfeerimpressie van de plannen.

Duurzaam gebouw 

De gebouwen krijgen zonnepanelen en zijn goede geïsoleerd, waardoor ze relatief weinig energie nodig hebben. Er komt geen aardgasaansluiting. Onderzoek naar de best passende warmtevoorziening loopt. 

Nieuw stukje Zaanoever 

Rondom de twee woonblokken komt openbaar groen. De Zaanoever is na oplevering vrij toegankelijk voor iedereen. De huidige route onder de William Pontbrug blijft gehandhaafd. 

Wie komen er wonen? 

Starters en doorstromers
De doelgroep voor de nieuwe woningen zijn starters op de huurmarkt en doorstromers. Dat kunnen  alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens zijn. De verhuring loopt via WoningNet. Er komt geen voorrang voor mensen die al op het eiland wonen.

Jonge moeders en ouderen
Het was al bekend dat 10 van de woningen naar alleenstaande jonge moeders zouden gaan. Zij krijgen begeleiding van de welzijnsorganisatie Per Mens. Voor de andere 10 woningen liep een selectieprocedure, waarbij vooral werd gekeken naar een groep die passend was bij de jonge moeders. Er is uiteindelijk gekozen voor de Stichting Woongroep Afghaanse Ouderen (WAO) uit Assendelft. 

Tijdens sloop en bouw

Rochdale heeft begin maart 2024 een sloopmelding ingediend bij de gemeente. Dat betekent dat er, na akkoord van de gemeente, gesloopt kan worden. De tijdelijke huurders vertrekken dan uit het gebouw, we voeren de laatste onderzoeken uit en we maken het gebouw klaar voor de sloop. Deze plek verandert dan in een bouwterrein met
hekken eromheen.

We weten nog niet precies wanneer we starten met de werkzaamheden. Waarschijnlijk zal dat pas rond de zomerperiode gebeuren. Omwonenden ontvangen voor de start van de sloop een nieuwsbrief van Rochdale.

Verkeer en vervoer

Parkeren 

Hoeveel parkeerplaatsen komen er op het terrein van de nieuwe woningen? Hiervoor is de ‘parkeernorm berekend. Er komen 67 parkeerplaatsen voor bewoners, waarvan 55 op eigen terrein. Dat betekent niet voor elke woning een eigen parkeerplek.  

Fietsplekken

In de plint (op de begane grond) van de gebouwen komt er een gemeenschappelijke fietsenberging. 

Autoverkeer

De Provinciale weg, Havenstraat en Spiekeroog hebben voldoende capaciteit om een toename van het autoverkeer op te vangen. De gemeente brengt een verandering aan op het kruispunt Provincialeweg – Havenstraat om de capaciteit van het kruispunt te verhogen. 

Openbaar Vervoer

Voorlopig zijn er geen veranderingen gepland in het aanbod van openbaar vervoer.

Meer weten?

Voor vragen en suggesties kunt u contact opnemen met Ephraim Abebe, projectmanager bij Rochdale. Dat kan via eabeberochdalenl.

Nieuwsbrieven

Maart 2024
Juli 2023
December 2022
Juni 2022
Maart 2022
December 2021
Januari 2021

Documenten

Bodemonderzoek (juni 2023)
Conditiemeting (mei 2023)
Stikstofdepositieberekening (2023)
Rapport Klimaatadaptatie
Rapport (2022)
Effect deelauto's (pdf)
Memo (2018)
Parkeeradvies (pdf)
Onderzoeksverslag (2018)
Handreiking van supervisor Zaanstad (pdf)
Vleermuizenonderzoek (pdf)
(2018)
(Water)bodemonderzoek (pdf)
Onderzoeksrapport (2018)
Wijzigingen waterbodemonderzoek (pdf)
Notitie (2019)
Bezonningsstudie (pdf)
(februari 2021)
Windhinder en windgevaar onderzoek (pdf)
Onderzoeksrapport (april 2021)
Activiteitenplan (pdf)
(september 2021)
Gesprek met Huurdersorganisatie HoZ (pdf)
Notitie (juni 2021)
Presentatie online bijeenkomst (Powerpoint)
(25 mei 2021)
Verslag online bijeenkomst (pdf)
(25 mei 2021)
Participatierapport (pdf)
(2021)
Cultuurhistorische Quickscan (pdf)
(2021)
Milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek (pdf)
Onderzoeksrapport (2022)
Brainstormsessie omwonenden (pdf)
Samenvatting (2022)
Archeologisch proefsleuvenonderzoek (pdf)
Onderzoeksrapport (2022)