Geen objecten gevonden

Bewonersinitiatieven

Wij dragen graag bij aan de leefbaarheid en kwaliteit van wonen. Onze bewoners maar ook andere betrokkenen in de wijken vragen regelmatig aan ons om een financiële bijdrage te leveren aan hun initiatieven. Wanneer maakt een initiatief kans op een bijdrage van Rochdale?

Wat is er mogelijk?

De nieuwe woningwet geeft aan dat sponsoring niet meer mag. Maar wat mag er nog wel? We investeren wel in bewonersinitiatieven die gericht zijn op de leefbaarheid of de kwaliteit van wonen. Het gaat dan om initiatieven die het wonen prettiger maken in buurten of wijken waar wij behoorlijk wat woningen in ons bezit hebben. Belangrijk is dat het een initiatief is van bewoners, in een wijk of buurt waar wij bezit hebben. Maar ook dat er sprake is van een tegenprestatie vanuit bewoners, denk aan een schoonmaakactie die bewoners zelf organiseren en uitvoeren.

Criteria

We juichen betrokkenheid richting de wijk dus toe en aanvragen voor een bijdrage hierin bekijken we serieus. De volgende zijn belangrijk: 

 • Initiatieven moeten door bewoners van Rochdale zelf zijn geïnitieerd om hun directe woonomgeving of (sociale) veiligheid te verbeteren. 
 • Er zijn voor deze bewoners geen andere mogelijkheden om aan geld te komen, verzoeken bij bijvoorbeeld het stadsdeel/gemeente, Oranjefonds of Jantje Beton zijn afgewezen. 
 • Er is sprake van wederkerigheid, d.w.z. dat bewoners iets teruggeven voor bijvoorbeeld een schonere woonomgeving, ter voorkoming van overlast of ter verbetering van de veiligheid. Bijvoorbeeld de aanschaf van materiaal dat gekoppeld is aan een schoonmaakactie in het complex of wijk. Of het leveren van een container zodat het van een trappenhuis hierin kan en het trappenhuis weer veilig is. 
 • Het betreft activiteiten die een duidelijke relatie hebben met de directe woonomgeving van onze huurders. 
 • We ondersteunen geen politieke of religieuze activiteiten c.q. groeperingen. 
 • We ondersteunen geen individuele personen. 
 • We ondersteunen alleen organisaties die geen winstoogmerk hebben. 
 • We ondersteunen geen (risicovolle) activiteiten die de veiligheid/volksgezondheid in gevaar brengen. 
 • Aanvragen m.b.t. sport-, muziek- en andere verenigingen gericht op ontspanning, worden uitgesloten. 
 • Het moet een duurzaam effect hebben voor de leefomgeving. 
 • Een verzoek tot bijdrage voor een bewonersinitiatief is altijd eenmalig.

Wanneer aan deze criteria wordt voldaan en de aanvrager duidelijk het resultaat van het initiatief kan benoemen op het gebied van schoon, heel en veilig, kunnen wij de aanvraag in behandeling nemen.

Aanvragen bijdrage voor bewonersinitiatief

Wilt u ons een bijdrage vragen voor een bewonersinitiatief? Dat kan! Kijk eerst goed of u aan bovenstaande criteria voldoet. Vul dan het aanvraagformulier in. U hoort van ons of uw initiatief in aanmerking komt voor een bijdrage van Rochdale.

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden