Ons verhaal Over ons Werken bij Rochdale

Buitenlust, nieuwbouw

Buitenlust is een mooie rustige wijk in de gemeente Diemen. Het is een gemixte wijk met zowel sociale huurwoningen als koopwoningen. Diemen heeft een groot tekort aan betaalbare sociale huurwoningen. Dit maakt het moeilijk voor jongeren om op zichzelf te gaan wonen en voor ouderen om een levensloopbestendige woning te vinden. De wachttijden zijn enorm, zelfs huishoudens met een urgentieverklaring moeten soms meer dan een jaar wachten voordat er een woning beschikbaar komt. Daarom wil de gemeente 1085 sociale huurwoningen in Diemen bouwen, waaronder een appartementengebouw met ongeveer 40 woningen in Buitenlust.

Onderzoek naar goede plek

Het onderzoek naar een geschikte bouwlocatie in Buitenlust heeft zich toegespitst op de randstrook die gelegen is tussen de wijk Buitenlust en de Joodse begraafplaats. Hier is nu het parkeerterrein voor de bewoners van Buitenlust, een speelveld, een verharde basketbalplaats en een stukje groen als afsluiting van de strook aan de oostzijde.

Ontwerp bestemmingsplan ter inzage

Rochdale heeft voor het bouwen van zo'n 40 sociale huurwoningen in samenwerking met de gemeente Diemen een conceptplan gemaakt. Er is gekeken naar de meest geschikte locatie, de grootte van het gebouw, en hoe het zich verhoudt tot de omgeving. In 2021 zijn er er vanwege corona online-bijeenkomsten gehouden met bewoners. Bewoners konden hier met al hun vragen terecht. Rond de zomer van 2022 zijn er nog een aantal bijeenkomsten geweest met vertegenwoordigers van bewoners; mede om de exacte plek op de locatie te bepalen.

Het bestemmingsplan is 28 september vastgesteld in de gemeenteraad van Diemen en ligt vanaf die datum tot 17 november ter inzage bij de gemeente Diemen.

Meer informatie
Gemeente Diemen Conceptplan Rochdale