Ons verhaal Over ons Werken bij Rochdale

Dobbebuurt en Burgemeester Fockstraat

Dobbebuurt

en Burgemeester Fockstraat

Grondige renovatie

De woningen in de Dobbebuurt en rond de Burgemeester Fockstraat worden gerenoveerd.

De woningen zijn in de jaren 50 gebouwd, de tijd van woningnood na de Tweede Wereldoorlog. Om de kosten te drukken, zijn de woningen toen ontworpen om 50 jaar mee te gaan. Terwijl een levensduur van 100 jaar gebruikelijk is. Inmiddels is het dan ook hoog tijd voor een grondige renovatie.

Technisch onderzoek

We hebben uitvoerig onderzocht wat de technische staat van de woningen is. De resultaten hiervan hebben we verwerkt in een plan van aanpak. In maart en april 2018 zijn de bewoners hierover geïnformeerd tijdens verschillende bewonersbijeenkomsten.

Projectcommissies

Samen met de verschillende projectcommissies wordt het plan van aanpak verder uitgewerkt. De projectcommissies bestaan uit bewoners. Zij denken mee over bijvoorbeeld kleuren en materialen, het schoonhouden van de portieken en het onderhoud van de tuinen in de toekomst.

Over de buurt

De Dobbebuurt telt negen blokken met appartementen. Zeven daarvan zijn van Rochdale. De woningen zijn begin jaren 50 gebouwd. Dat was de tijd van de wederopbouw, toen er grote behoefte was aan een snelle uitbreiding van de stad.

Aan de overkant van de Burgemeester De Vlugtlaan, links en rechts van de Burgemeester Fockstraat, bezit Rochdale nog vier woonblokken. Die zijn in dezelfde periode gebouwd.

Woningtekort

Zo vlak na de Tweede Wereldoorlog was er een groot tekort aan woningen. Er moest snel en goedkoop worden gebouwd om aan de grote vraag te voldoen. Maar er was gebrek aan materiaal, geld en goed opgeleide metselaars en timmermannen. Het gevolg hiervan zijn sobere architectuur en kleine woningen.

Goede architectuur

Ondanks de minimale middelen, gingen de architecten voor kwalitatief goede architectuur. Dat is te zien aan de detailleringen van kozijnen en de vormgeving van de entrees en balkons.

Buitenmuseum en beschermd stadsgezicht

De woningblokken maken deel uit van het Van Eesteren Buitenmuseum. Dat is een gebied met een typerend karakter voor nieuwbouwbuurten uit de jaren van de wederopbouw. Sinds 2008 heeft de Dobbebuurt ook het predicaat beschermd stadsgezicht.

Wat gaan we doen?

De aanpak van de Dobbebuurt hebben we onderverdeeld in vier delen. Die zijn genoemd naar de architect van de betreffende blokken:

 • Holt: 189 woningen aan de Theodorus Dobbestraat 8, 10, 28, 30, 48 en 50, Dirk Bonsstraat 1-27, Hermanus Coenradistraat 1-27 en Reina Prinsen Geerligsstraat 1-27
 • Berghoef: 112 woningen aan de Reina Prinsen Geerligstraat 2-28 en Burgemeester Fockstraat 22-48
 • Holt Vlugt: 12 woningen aan de Theodorus Dobbestraat 14-24 en 34-44
 • Staal Vlugt: 24 woningen aan de Theodorus Dobbestraat 56-70

Daarnaast vormen de vier blokken rondom de Burgemeester Fockstraat een vijfde deelgebied: Staal Fock.

Aanpak Holt
 • De gevel en het dak worden van buitenaf geïsoleerd.
 • We plaatsen nieuwe raamkozijnen met HR++-glas. Daardoor heeft u straks minder last van kou en tocht.
 • We brengen mechanische ventilatie aan. Hierdoor verbetert de afvoer van vocht en ongezonde lucht. Ook de kans op schimmel verkleint hierdoor.
 • U krijgt een nieuwe keuken, badkamer en toilet.
 • De binnenwanden worden grondig aangepakt. Straks heeft u droge muren, zonder schimmel en een goede stuclaag. U kunt dan, met de juiste materialen, zonder problemen spullen aan de muur hangen.
 • We vernieuwen alle plafonds en binnendeuren.
 • De bovenwoningen willen we vergroten door de zolder erbij te trekken. Zo ontstaat ruimte voor grote gezinnen die nu te klein wonen.
Aanpak Holt Vlugt

De Dobbestraat vormt de ruggengraat van de Dobbebuurt. De uitstraling van de woningen is rommelig en armoedig. Dit doet afbreuk aan de kwaliteit van de buurt. We hebben een voorlopig plan om de uitstraling te verbeteren.

We hadden het idee om de woningen te transformeren naar 48 onzelfstandige woningen voor jongeren. Vanuit de bewoners is er veel weerstand tegen deze plannen. Zij willen er graag blijven wonen. Rochdale onderzoekt momenteel alternatieven om de Dobbestaat te verbeteren, maar met behoud van de huidige woningen. Zodra we hier meer over weten, krijgt u dit van ons te horen. We houden u op de hoogte. 

Aanpak Staal Vlugt
 • We isoleren de gevel aan de binnenzijde en het dak aan de buitenzijde. Dat zorgt voor meer warmte en comfort. Bovendien krijgen vocht en schimmel minder kans.

 • We plaatsen nieuwe raamkozijnen met HR++-glas. Daardoor heeft u straks minder last van kou en tocht.

 • We brengen mechanische ventilatie aan. Hierdoor verbetert de afvoer van vocht en ongezonde lucht. Ook de kans op schimmel verkleint hierdoor.

 • U krijgt een nieuwe keuken, badkamer en toilet.

 • Alle plafonds en binnendeuren worden vernieuwd. Hierdoor verbetert de geluidsisolatie.

 • We verbeteren de geluidsislolatie tussen vloeren en plafonds. We knappen de gevels, portieken en entrees op.

 • We willen de plattegrond verbeteren door de badkamer en keuken te draaien. U kunt dan via de keuken rechtstreeks de woonkamer en het balkon bereiken. Hierdoor krijgt u een lichtere keuken, aan de straatzijde.

 • Bij voorkeur maken we de balkons dicht en trekken die bij de keuken. Dit levert grotere en mooiere woningen op. Het is nog niet zeker of de gemeente hiermee akkoord gaat.

 • De entrees maken we veiliger door ze aan de straatzijde af te sluiten. Bijvoorbeeld met een stalen hekwerk. De bellen en brievenbussen worden dan verplaatst naar de straatzijde.

 • U krijgt een videofoon. Hiermee kunt u in uw woning zien wie er heeft aangebeld.

 • We zorgen ervoor dat u elektrisch kunt koken. In de toekomst wordt Amsterdam namelijk aardgasvrij.

Aanpak Burgemeester Fockstraat: Staal Fock

De woningen in de Dobbebuurt verkeren in een slechtere staat, dan die rondom de Burgemeester Fockstraat. Daarom gaan we eerst in de Dobbebuurt aan de slag. En vanaf 2022 pakken we de woningen aan de Haspelstraat, Jan Postmahof, Leo Frijdahof en
M.C. Addickstraat grenzend aan de Burgemeester Fockstraat aan.

Rochdale heeft samen met de bewonerscommissie gekeken welke bouwkundige problemen niet kunnen wachten tot 2022. Deze problemen worden zo snel mogelijk opgelost. Denk aan duivennetten, het verbeteren van tegelpaden en een opknapbeurt voor de trappenhuizen.

Samen met de bewonerscommissie maken we een defintief plan van aanpak voor de renovatie. De bewonerscommissie bestaat uit bewoners uit de vier te renoveren blokken.

Wat betekent dit voor u?

Het betekent dat uw woning echt goed opgeknapt wordt. De aanpak van uw woning is een grondige renovatie. De werkzaamheden zijn zo ingrijpend, dat u niet in uw woning kunt blijven wonen. U moet dus (tijdelijk) verhuizen.

U kunt kiezen uit drie mogelijkheden:

 • U verhuist één keer, naar een andere woning in Amsterdam of daarbuiten.
 • U verhuist tijdelijk naar een wisselwoning. Als uw gerenoveerde woning is opgeleverd, verhuist u terug naar uw eigen woning.
 • U verhuist tijdelijk naar een wisselwoning. Na de renovatie verhuist u naar een andere woning in uw eigen buurt. Dit kan alleen als de woning waar u naartoe zou willen verhuizen beschikbaar is.

De gemeente geeft een zogeheten peildatum af. Vanaf deze datum kunt u met voorrang verhuizen. Reageert u via WoningNet op een passende woning? Dan heeft u met uw stadsvernieuwingsurgentie voorrang op andere kandidaten. Reageren twee of meer mensen met urgentie op dezelfde woning? Dan gaat die naar degene met de langste woonduur.

Vanaf de peildatum heeft u minimaal een jaar om een andere woning te vinden.

Als de peildatum bekend is, ontvangt u kort daarna een informatieboekje. Hierin staat precies wat er gaat gebeuren. En wat uw rechten en plichten zijn.

Hoe houden we u op de hoogte?

Zijn er nieuwe ontwikkelingen? Dan vindt u die informatie altijd in het Dobbepunt. En we  informeren u hierover via nieuwsbrieven. U ontvangt deze per post of per e-mail. 

U bent welkom in het Dobbepunt!

Heeft u vragen over het onderhoud van uw woning? Of over de renovatie? Kom langs bij het Dobbepunt. U vindt het Dobbepunt aan de Burgemeester De Vlugtlaan 43. U vindt er alle beschikbare informatie over de aanpak van uw woning.

Er is een medewerker van Rochdale aanwezig die u kan vertellen over de aanpak van de woningen. Ook is er altijd een wijbeheerder aanwezig. U kunt ook reparatieverzoeken doorgeven op het Dobbepunt. 

Onze openingstijden:

 

Wij zijn open op dinsdag van 13.00-16.00uur en op donderdag van 09.00-13.00uur. U kunt dan zonder afspraak naar binnen.

Op maandag, woensdag en vrijdag is het Dobbepunt open op afspraak.

U maakt een afspraak door te bellen naar 020-215 00 00.

 

 

 

Uw wijkbeheerder

Vernon Weber
Lees meer over
Van Eesterenmuseum Architect Gerard Holt Architect J.F. Berghoef Architect Arthur Staal
Nieuwsbrieven
April 2019 Juli 2018