Ons verhaal Over ons Werken bij Rochdale

Dobbebuurt en Burgemeester Fockstraat

De Dobbebuurt telt negen blokken met appartementen. Zeven daarvan zijn van Rochdale. De woningen zijn begin jaren 50 gebouwd. Dat was de tijd van de wederopbouw, toen er grote behoefte was aan een snelle uitbreiding van de stad. Aan de overkant van de Burgemeester De Vlugtlaan, links en rechts van de Burgemeester Fockstraat, bezit Rochdale nog vier woonblokken. Die zijn in dezelfde periode gebouwd.

Grondige renovatie
De woningen in de Dobbebuurt en rond de Burgemeester Fockstraat worden gerenoveerd. De woningen zijn in de jaren 50 gebouwd, de tijd van woningnood na de Tweede Wereldoorlog. Om de kosten te drukken, zijn de woningen toen ontworpen om 50 jaar mee te gaan. Terwijl een levensduur van 100 jaar gebruikelijk is. Inmiddels is het dan ook hoog tijd voor een grondige renovatie.

Technisch onderzoek
We hebben uitvoerig onderzocht wat de technische staat van de woningen is. De resultaten hiervan hebben we verwerkt in een plan van aanpak en de bewoners zijn hierover geïnformeerd tijdens verschillende bewonersbijeenkomsten.

Projectcommissies
Samen met de verschillende projectcommissies wordt het plan van aanpak verder uitgewerkt. De projectcommissies bestaan uit bewoners. Zij denken mee over bijvoorbeeld kleuren en materialen, het schoonhouden van de portieken en het onderhoud van de tuinen in de toekomst.

Fases in het project

Fase 1 - afgerond

 • Blok 1. Holt
  189 woningen aan de Theodorus Dobbestraat 8, 10, 28, 30, 48 en 50, Dirk Bonsstraat 1-27, Hermanus Coenradistraat 1-27 en Reina Prinsen Geerligsstraat 1-27.
 • Blok 2. Berghoef
  112 woningen aan de Reina Prinsen Geerligstraat 2-28 en Burgemeester Fockstraat 22-48.

Fase 2 

 • Blok 3. Holt Vlugt
  12 woningen aan de Theodorus Dobbestraat 14-24 en 34-44
 • Blok 4. Staal Vlugt
  24 woningen aan de Theodorus Dobbestraat 56-70.
 • Staal Fock (vier blokken rondom Burgemeester Fockstraat vormen een vijfde deelgebied).  
  101 woningen aan de Haspelstraat 1-23, Jan Postmahof 2-12, MC Addickstraat 2-24 en Leo Frijdahof 1-15
Staal Fock
Informatie over Staal Fock
Staal Vlugt
Informatie over Staal Vlugt
Holt Vlugt
Informatie over Holt Vlugt

Wat betekent dit voor u?

Dit betekent voor u dat uw woning opgeknapt wordt. De aanpak van uw woning is een grondige renovatie. De werkzaamheden zijn zo ingrijpend dat u niet in uw woning kunt blijven wonen. U moet dus (tijdelijk) verhuizen.

U kunt kiezen uit drie mogelijkheden:

 • U verhuist één keer, naar een andere woning in Amsterdam of daarbuiten; 
 • U verhuist tijdelijk naar een wisselwoning. Als uw gerenoveerde woning is opgeleverd, verhuist u terug naar uw eigen woning; 
 • U verhuist tijdelijk naar een wisselwoning. Na de renovatie verhuist u naar een andere woning in uw eigen buurt. Dit kan alleen als de woning waar u naartoe zou willen verhuizen beschikbaar is.

De gemeente geeft een zogeheten peildatum af. Vanaf deze datum kunt u met voorrang verhuizen. Reageert u via WoningNet op een passende woning? Dan heeft u met uw stadsvernieuwingsurgentie (sv-urgentie) voorrang op andere kandidaten. Reageren twee of meer mensen met urgentie op dezelfde woning? Dan gaat de woning naar de persoon met de langste woonduur. Vanaf de peildatum heeft u minimaal een jaar om een andere woning te vinden.

Als de peildatum bekend is, ontvangt u een informatieboekje. Hierin staat wat er gaat gebeuren en wat uw rechten en plichten zijn.

Dobbepunt

Heeft u vragen over het onderhoud van uw woning of over de renovatie? Kom dan langs op het Dobbepunt. U vindt hier alle beschikbare informatie over de aanpak van uw woning. Er zijn collega's van Rochdale aanwezig om u verder te helpen. U kunt ook reparatieverzoeken doorgeven op het Dobbepunt. 

Openingstijden:

 • Dinsdag van 13.00- 16.00 uur (u kunt zonder afspraak binnenlopen) 
 • Donderdag van 09.00-12.00 uur (u kunt zonder afspraak binnenlopen) 
 • Maandag, woensdag en vrijdag open op afspraak (bel voor een afspraak naar 020 215 00 00). 

Locatie: Burgemeester De Vlugtlaan 43. 

Contact

Wijkbeheerder: Remco Verbruggen
Tel.nr:  020 215 00 00
E-mail: [email protected]

Host: Leyla Kangal 
Tel.nr:  020 215 00 00
E-mail: [email protected]

Buurtcoördinator: Redouan Amhouch 
Tel.nr:  020 215 00 00
E-mail: [email protected]

Participatieadviseur: Grada Hiddink 
Tel.nr:  06 2125 8116
E-mail: [email protected]

Bewonersbegeleider: Ber Maas 
Tel.nr:  06 2973 1030
E-mail: [email protected]

Remco Verbruggen en Leyla Kangal

Hoe houden we u op de hoogte?

Zijn er nieuwe ontwikkelingen? Dan vindt u deze informatie terug in het Dobbepunt of wij informeren u via een nieuwsbrief. U ontvangt deze per post en/of digitaal. 

Wilt u de digitale nieuwsbrief ontvangen? Laat dan uw gegevens hieronder achter.