Ons verhaal Over ons Werken bij Rochdale

Architect Johannes Fake Berghoef (1903-1994)

Van Traditioneel naar modern

Architect Johannes Fake Berghoef heeft 479 etagewoningen en zes winkels/woningen voor de Dobbebuurt ontworpen. Dat is meer dan een derde van het totaal aantal woningen. Zijn woningen ogen modern. Dat is verrassend, want in die tijd stond Berghoef bekend als traditioneel bouwer.

Professor ir. J. I. Berghoef in 1961.

Sinds 1947 was Berghoef hoogleraar aan de Technische Hogeschool in Delft. Daarmee was hij wetenschapper in dienst van de overheid. De overheid verwachtte van hem dat hij de grote woningnood na de Tweede Wereldoorlog mee zou helpen oplossen. Hiervoor moest Berghoef zijn voorkeur voor de traditionele bouw loslaten. Daarbij wordt gebruikgemaakt van ambachtelijke vaklieden als metselaars en timmerlieden. En van bakstenen, die steen voor steen worden gemetseld.

Op zoek naar nieuwe bouwmethoden

In en vlak na de oorlog werden er geen ambachtslieden opgeleid. Er was dus een groot tekort aan. Bovendien was er nauwelijks geld voor bouwmateriaal. Daarom moesten Berghoef en zijn collega’s op zoek naar nieuwe, meer industriële bouwwijzen. Die vonden ze in het bouwconcept van de Engelse Sir Edwin Airey.

Airey-systeem

Door te werken met standaardmaten, standaardplattegronden, betonnen bouwonderdelen en slimme constructies kon snel en goedkoop worden gebouwd. Berghoef en zijn collega’s pasten het Airey-concept aan de Nederlandse situatie aan. Ze ontdekten steeds nieuwe mogelijkheden. Tussen 1949 en 1965 zijn er bijna 10.000 van dit soort woningen in Nederland gebouwd. Ruim de helft daarvan in Amsterdam, waaronder in Slotermeer, in de Dobbebuurt.

Topmonumenten

Berghoef heeft behalve woningen, ook meer gebouwen met andere functies ontworpen. Zo komt het gemeentehuis in zijn geboorte- en woonplaats Aalsmeer van zijn tekentafel. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft een lijst samengesteld met 90 topmonumenten uit de periode 1959-1965. Maar liefst drie gebouwen van Berghoef vinden een plekje op deze lijst: de Sloterhof in Slotervaart, het raadhuis in Hengelo en het hoofdkantoor van de ANWB in Wassenaar.

Ga terug naar de pagina over de Dobbebuurt >