Ons verhaal Over ons Werken bij Rochdale

Factureren aan Woningstichting Rochdale

Wij nemen alleen facturen in behandeling die aan onze factuurvoorwaarden voldoen. Wij hanteren een betaaltermijn van 30 dagen. Voldoet uw factuur niet aan deze voorwaarden, dan sturen we de factuur naar u terug en nemen wij deze niet in behandeling.

Betalingstermijn

Rochdale hanteert standaard een betalingstermijn van 30 dagen. Als dit afwijkt op uw factuur, verzoeken wij u dit aan te passen.

Heeft u vragen over onze factuurvoorwaarden, neem dan contact met ons op. 

Factuur indienen via e-mail

Stuur direct uw e-mail via de mail. U voegt de factuur als pdf-bijlage toe aan uw e-mail. 

Factuur via e-mail indienen

Welke gegevens moet er op een factuur staan?

De volgende gegevens moeten minimaal op een factuur staan:

  • Naam en adres van uw bedrijf
  • Richt uw factuur altijd aan Financiële Administratie. Vermeld de contactpersoon en afdeling van Rochdale.
  • Vermeld op uw factuur ons kenmerk. Vraag deze aan uw contactpersoon bij de opdrachtverstrekking.
  • Vermeld het juiste btw-nummer: Woningstichting Rochdale: NL8132.99.391.B01

Bij verlegde BTW

In het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA) en het bepalen en vastleggen van het loonsombedrag en het percentage van het loonkostenbestanddeel op de factuur, hanteert Woningstichting Rochdale voor het verrichten van (planmatige) onderhoudswerkzaamheden vastgestelde percentages per vakgebied.

  • Vermeld verlegde BTW
  • Vermeld het juiste btw-nummer: Woningstichting Rochdale: NL8132.99.391.B01