Ons verhaal Over ons Werken bij Rochdale

Fokkemast en Parlevinker

Fokkemast en Parlevinker zijn twee woonwijken in de buurt De Banne in Amsterdam-Noord. In de jaren zestig zijn Fokkemast en Parlevinker gebouwd. Bewoners merken dat de woningen en de openbare ruimte inmiddels zijn verouderd. Daarom gaan we deze buurt samen met partners opknappen. Alle huidige huurders van Rochdale kunnen in de buurt blijven wonen. Op deze pagina leest u meer over de plannen.

Fokkemast bestaat nu nog uit kleine laagbouwwoningen. Er wonen met name ouderen. Parlevinker is een woonwijk met een klein winkelcentrum en een basisschool. Samen met de gemeente heeft Rochdale een plan gemaakt om stevig in de buurt te investeren. Er komen meer, betere, duurzame woningen en het wordt er prettiger op straat. Uitgangspunt is dat de huidige bewoners erop vooruitgaan. Ook komen er woningen voor nieuwe bewoners. Extra woonruimte is nodig, want de woningnood is hoog in deze stad.

Contactpersoon voor bewoners

Woont u in de buurt en wilt u een medewerker van Rochdale  spreken? Iedere woensdag is er van 10.00-13.00 een spreekuur in Fokkemast 48. Onze bewonersbegeleider, Annelies van Altena is daar aanwezig. U kunt haar ook telefonisch bereiken via 06 57999603.

Sloop van het oude winkelcentrum op de Parlevinker

De vernieuwing gaat in fases. Eerst wordt de Parlevinker aangepakt. De Parlevinker wordt in 2023 gesloopt en maakt plaats voor een woonhof voor ouderen, plekken voor kunstenaars en een buurtcultuurhuis. Als de nieuwbouw klaar is, kunnen de bewoners van de Fokkemast hierheen verhuizen. Hun wensen zijn meegenomen in de plannen en de verhuizing wordt voor hen helemaal geregeld. 

Nieuwbouw op de plek van Fokkemast

Op de plek waar nu de kleine woningen van de Fokkemast staan, komen nieuwe woningen. We starten met deze plannen nadat alle bewoners zijn verhuisd naar de Parlevinker. 

Nieuws voor bewoners
Samenvatting van het Sociaal Plan Nieuwsbrief (maart 2021) Nieuwsbrief (december 2020) Nieuwsbrief (mei 2019)
Meer informatie
Krant van gemeente Amsterdam over de plannen Banne-Noord Website over Banne-Noord van de gemeente Amsterdam Ondersteuning door stichting !WOON