Ons verhaal Over ons Werken bij Rochdale

Garantverklaring

Als ouder kunt u garant staan om een Friends-contract voor uw zoon of dochter mogelijk te maken. Daarvoor hebben wij een aantal zaken van u nodig.

Wilt u de volgende documenten inleveren?

  1. Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (Nederlands paspoort, identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning).
  2. Een kopie van de salarisspecificaties en/of inkomensgegevens van de laatste drie maanden.
  3. Het stortingsbewijs van het inkomen van de laatste drie maanden op uw bankrekening.
  4. Een kopie van de jaaropgave werkgever(s)/uitkeringsinstantie(s) over het voorgaande jaar.
  5. Bij inkomen uit onderneming of freelance: een officiële verklaring met huidig belastbaar inkomen opgesteld, ondertekend en gestempeld door een accountant of boekhouder.
  6. Werkgeversverklaring(en) van u en (indien van toepassing) uw partner.
  7. De ingevulde en ondertekende garantverklaring op deze pagina:

Garantverklaring

Gegevens

Verklaring

Verklaart zich hiermee garant te stellen voor de maandelijkse betaling van de bruto huur bij achterstand van de betaling, bij onjuist woongedrag en niet correcte oplevering van de woning bij einde van de huurovereenkomst, van:

Ga verder