Governance

Lees ook
Raad van Commissarissen Integriteit
Downloads
Statuten Woningstichting Rochdale (.pdf) Governancecode (.pdf) Reglement Raad van Bestuur en Directieteam (.pdf) Reglement Financieel Beleid en Beheer (.pdf) Gedragscode (.pdf) Meldcode (.pdf) Aedescode (.pdf) Visitatierapport 2016 - 2019 (.pdf)