Ons verhaal Over ons Werken bij Rochdale

Verduurzaming Hakfort en Huigenbos

Bewoners van Hakfort en Huigenbos wonen op een fijne plek. Alleen zijn de woningen niet energiezuinig. Dat kost veel geld en is slecht voor het klimaat. We willen daarom de woningen verduurzamen. Zodat huidige en toekomstige bewoners minder energie hoeven te gebruiken om de woning en het water warm te krijgen. Om bewoners goed te informeren maken we nieuwsbrieven, brochures en komen we persoonlijk langs.

 

Straatgesprekken 14 december, voor de flats Hakfort en Huigenbos

Wat vinden bewoners van het plan om te verduurzamen? Omdat niet iedereen bij de startbijeenkomst op 9 december kon zijn, gingen we op 14 december bij bewoners langs met meer informatie Een verslag van deze dag vindt u onderaan deze pagina. 

Startbijeenkomst over de verduurzaming  

Op woensdag 9 november organiseerden we een startbijeenkomst waarbij alle bewoners van de flats Hakfort en Huigenbos uitgenodigd waren. De bijeenkomst was bedoeld om kennis te maken, eerste informatie te delen en vragen te beantwoorden over de verduurzaming. Alle bewoners van Hakfort en Huigenbos zijn hiervoor uitgenodigd.
Ook ontvingen  de bewoners twee brieven. Een brief met een aankondiging over het woonwensenonderzoek, en een brief over een technisch onderzoek. 

En hoe verder?

Na de bijeenkomst op 14 december gaan we in 2023 themabijeenkomsten organiseren. Deze gaan bijvoorbeeld over elektrisch koken, stadswarmte, isolerende maatregelen aan de woning en het gebouw, etc. Bewoners worden hier persoonlijk voor uitgenodigd. 

Vragen?

Bewoners van Hakfort en Huigenbos die vragen hebben over het verduurzamingsplan kunnen contact opnemen met Grada Hiddink via ghiddinkrochdalenl of 06 2125 81 16. 

Amsterdam aargasvrij in 2040

De gemeente Amsterdam wil in 2040 aardgasvrij zijn. De flats in Hakfort en Huigenbos hebben nu nog aardgas. Om ze aardgasvrij te maken werkt Rochdale aan een verduurzamingsplan. In de buurt van Hakfort en Huigenbos ligt een warmtenet, woningen kunnen hierop aangesloten worden. Om een goed verduurzamingsplan te maken is onderzoek nodig. Want naast aansluiting op het warmtenet willen we meer maatregelen nemen zodat de woningen van Hakfort en Huigenbos minder energie nodig hebben om te verwarmen. Om comfortabel te wonen is een goed geïsoleerde woning erg belangrijk. 

Voorlopige planning Hakfort Huigenbos

Wat zijn de plannen?
november en december 2022
Start onderzoek woonwensen

U wordt door centrum voor Woononderzoek gebeld. 

November 2022 t/m juni 2023
Themabijeenkomsten

Wij proberen uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. 

Tot start werkzaamheden in 2024
Onderzoek

Wij komen bij u langs om onderzoek te doen. 

2023
Voorbereiding

We beginnen met een aantal voorbereidende werkzaamheden aan het dak en de leidingen.

Zomer van 2023
Renovatievoorstel

U ontvangt een renovatievoorstel. Om te starten vragen we akkoord van 70% van de bewoners. We voeren persoonlijke gesprekken met alle bewoners. 

Januari 2024
Start werkzaamheden

Deze duren ongeveer 4 jaar. 

Informatie voor bewoners

Information for residents

Downloads

Verslag straatgesprekken
(pdf) 14 december 2022
Verslag (ENGELS) straatgesprekken
(pdf) 14 december 2022
NL + ENG Verslag Startbijeenkomst | Meeting report
(pdf) 9 november 2022
NL + ENG Nieuwsbrief | Newsletter
(pdf) December 2022
NL + ENG Brochure Verduurzaming Hakfort Huigenbos
(pdf)
Info startbijeenkomst
(pdf) 9 december 2022
Uitnodiging startbijeenkomst Hakfort Huigenbos
(pdf) 9 december 2022
Brief technisch onderzoek
(pdf) 26 oktober 2022
Brief Woonwensenonderzoek
(pdf) 26 oktober 2022
Meer informatie Aardgasvrij
Amsterdam Aardgasvrij Gemeente Amsterdam H-Buurt Aardgasvrij