Geen objecten gevonden

Hofwijk Noord

De gemeente Zaanstad wil het bedrijventerrein Hofwijk Noord vernieuwen. Dit is het gebied tussen Hof van Zaenden, Pro Patriastraat en Oostzijde. Het idee is om hier een gemengde, groene buurt te maken met 750 woningen en voorzieningen. Een levendige stadswijk waar mensen met verschillende inkomens kunnen wonen, werken en ontspannen.

Plannen Rochdale

Rochdale werkt mee aan de plannen voor het gebied. Deze plannen zijn nog niet definitief. Eerst moeten de gemeente Zaanstad en onze Raad van Bestuur hierover een besluit nemen.

Bovendien willen we graag de mening van bewoners zelf meenemen in onze besluitvorming.

Voor onze woningen denken wij aan:

Pro Patriastraat 43-89 en 91-137

Deze woningen worden waarschijnlijk gesloopt. Het plan is om in de nieuwe wijk ongeveer 100 tot 150 nieuwe sociale huurwoningen terug te bouwen. De plannen werken we samen met bewoners verder uit.

Pro Patriastraat 1-31a

Het plan is om de bergingen te verplaatsen naar een nieuwe plek bij het gebouw. Ook denken we aan het verplaatsen van de entree, van de linkerkant naar de rechterkant van het gebouw.

Eengezinswoningen

Wij hebben de afgelopen twee jaar de eengezinswoningen aan de Pro Patriastraat, Hof van Zaenden en Hof van Holland energiezuiniger gemaakt en geschilderd. Daarom nemen wij deze woningen niet mee in de vernieuwingsplannen.

Hof van Holland 55-63 en 65-111

Wij gaan onderzoeken hoe wij deze woningen en bedrijfsruimtes willen aanpakken. Het onderzoek start dit jaar (2020). Dit staat los van de vernieuwing van Hofwijk Noord.

Besluiten

Om de vernieuwing van Hofwijk Noord mogelijk te maken, neemt de gemeente Zaanstad in december 2020 een besluit. Dit besluit gaat over waar en hoeveel er gebouwd mag worden, en over het verkeer en parkeren in de wijk. Meer informatie vindt u op maakkogerveldwijk.zaanstad.nl. Onze raad van bestuur neemt aan het eind van 2020 een besluit over onze plannen.

Niet voor 2023

Wij denken dat het nog minstens drie jaar duurt, voordat de plannen voor Hofwijk Noord worden uitgevoerd. Voordat er nieuwe huizen gebouwd kunnen worden, moet er namelijk nog veel gebeuren. De vervuilde grond van het Kan Palenterrein moet bijvoorbeeld worden opgeruimd. Ook moet verffabriek Touwen besluiten of die gaat verhuizen of niet.

Nieuwsbrieven

Bewoners houden we op de hoogte via een papieren nieuwsbrief. U vindt deze ook op deze pagina onder het kopje ‘Nieuwsbrieven’.

Projectcommissie

Wij maken alle plannen graag samen met een projectcommissie. Een projectcommissie bestaat uit een aantal bewoners. Zij vormen namens de buurt onze gesprekspartner.

Wilt u deelnemen aan de projectcommissie? Geef u dan op bij Frank Herscheid. Telefoon: 020 565 26 83. E-mail: fherscheidrochdalenl.

Nieuwsbrieven

Deel deze pagina