Aanvraag huisbewaring

Reden
Wat is de reden dat u huisbewaring aanvraagt?

Voeg de hieronder gevraagde documenten toe.

Met de CTRL-toets kunt u meerdere bestanden kiezen.

Volgende stap
Details

Wat is de vergoeding die u met de huisbewaarder heeft afgesproken? Graag specificeren als deze uit verschillende onderdelen bestaat. De vergoeding voor huur mag niet hoger zijn dan de huur die u aan ons betaalt.

Volgende stap
Huisbewaarder

Vul hieronder de gegevens van de huisbewaarder(s) in.

Is de huisbewaarder momenteel huurder of eigenaar van een zelfstandige woning?*
Blijft er iemand wonen in deze woning?*
Is er nog een andere huisbewaarder?*
Is de tweede huisbewaarder momenteel huurder of eigenaar van een zelfstandige woning?*
Blijft er iemand wonen in de woning van de tweede huisbewaarder?*
Volgende stap
Contact

Op welk adres gaat u samenwonen?

Is er tijdens uw afwezigheid een contactpersoon, iemand die uw zaken waarneemt?

Vul hieronder de gegevens van uw contactpersoon in.

Volgende stap
Akkoord

Als u na de periode van huisbewaring niet terug keert op de woning, dan wordt de huurovereenkomst beëindigd. Bij het ondertekenen van de overeenkomst huisbewaring op het kantoor van Rochdale ondertekent u ook een huuropzegging. De datum huureinde is uiterlijk één maand na einde huisbewaring. De huuropzegging wordt niet doorgevoerd als u na de periode van huisbewaring de woning zelf weer in gebruik neemt.

Bij huisbewaring is het verplicht dat u ons machtigt de huur per automatische incasso te innen. Heeft u dan nog niet gedaan? Regel dit dan direct online na het doen van deze aanvraag.

Ik heb bovenstaande gelezen en ga hiermee akkoord.*