Advies Bewonersraad Rochdale huuraanpassing 2019

"Rochdale vraagt elk jaar advies over de huurverhoging aan de Bewonersraad Rochdale; dit is de Raad die de huurders van Rochdale vertegenwoordigt en hun belangen behar-tigt. Het \Algemeen Bestuur van de Bewonersraad is de overlegpartner van Rochdale.

De Bewonersraad Rochdale vindt dat de huurstijging gelijke tred moet houden met de ontwikkeling van de inkomens, uitkeringen en pensioenen omdat deze inkomens de afge-lopen jaren niet of nauwelijks zijn gegroeid. Een “inflatievolgende huurverhoging” zou daarom het uitgangspunt van het huurbeleid 2019 van Rochdale moeten zijn.

Ook de minister heeft er sterk op aangedrongen om de huurverhoging niet hoger te laten zijn dan het inflatiepercentage (1,6%) voor inkomens tot € 42.436,- in een sociale huur-woning met een nettohuur (zonder servicekosten) onder de € 720,42.

Rochdale geeft hier helaas geen gehoor aan en zal de wettelijk toegestane huurverhoging (inflatie + 1% = 2,6%) waar mogelijk toepassen.

Huur naar kwaliteit
De Bewonersraad Rochdale vindt dat er een verband moet zijn tussen de huurprijs en de kwaliteit van de woning, waardoor huurders met een relatief lage huur ten opzichte van de kwaliteit van de woning meer huurverhoging krijgen. De Bewonersraad Rochdale vindt echter dat Rochdale streeft naar een te hoge huur per woning (circa 85% van de maxi-maal redelijke huur volgens het stelsel van woningwaarderingspunten).

Sociale minima ontzien
De groep huurders die een groot deel van hun inkomen kwijt is aan woonlasten (huur, gas en licht, gemeentelijke belastingen, Waternet en dergelijke), is de afgelopen jaren in omvang flink toegenomen. Sociale minima zouden huurverlaging moeten krijgen als hun huur te hoog is, gelet op hun inkomen. Voor Amsterdam is dit in de (prestatie)afspraken opgenomen en de Bewonersraad Rochdale vindt dat dit ook moet gelden voor de andere gemeenten waarin Rochdale actief is. Naar aanleiding van dit advies van de Bewoners-raad Rochdale zal Rochdale onderzoeken of dit ook in de andere gemeenten toegepast kan worden.

Huurverhoging en inkomen
Woningcorporaties mogen van de minister ook dit jaar nog aan huurders met een inko-men tot € 42.436,- een extra huurverhoging (1%) vragen en Rochdale gaat dit ook doen. De Bewonersraad Rochdale vindt dat de grote huursprongen van de afgelopen jaren voor deze groep buiten proporties zijn en is daarom tegen deze extra huurverhoging. Dit be-leid veranderen is helaas niet gelukt. Wel heeft de Bewonersraad Rochdale bereikt dat huurders met een inkomen beneden de € 42.436,- en een huur boven de € 720,42 geen huurverhoging krijgen."

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden