Huurverhoging

De huurverhoging is ieder jaar op 1 juli. Hoeveel de huur omhoog gaat, hangt af van uw huurprijs, inkomen of wat er bepaald is in de wet. 


De inkomsten van huurverhoging zijn nodig om woningen te renoveren en nieuwe woningen te bouwen. We willen de huren zo betaalbaar mogelijk houden. Wanneer uw huurprijs niet past bij uw inkomen, kunt u mogelijk huurverlaging krijgen.

Bericht vóór 1 mei

Vóór 1 mei 2022 ontvangt u een brief of mail met uw nieuwe huurprijs. Daarin leest u ook alles over mogelijke huurverlaging.

Waar gaat de huur heen?

Een woning van Rochdale kost gemiddeld €549. Hieronder ziet u onze uitgaven in 2020: