IJsselmeerstraat

Woningstichting Rochdale mag voor dit stukje grond een plan maken. We willen hier ongeveer 65 huurwoningen bouwen, waarvan 40 sociale huurwoningen. De ruimte rond het gebouw is voor groen en parkeren.

Woningzoekenden

De wachttijden bij WoningNet zijn lang, woonruimte is schaars. Op deze plek hopen we zo`n 65 kleine huishoudens aan een woning te helpen.

Parkeerruimte

Bijzonder bij dit project is dat de gemeente gaat onderzoeken of er voldoende parkeerruimte is in de buurt. Bewoners geven aan dat er niet altijd voldoende parkeerruimte is. En het is goed om de feiten duidelijk te hebben. De eerste resultaten van het parkeeronderzoek worden in juni 2021 verwacht. Bij vragen hierover kunt u een mail sturen aan de gemeente.

Werkgroepen met de architect en Rochdale

De architect, WE-architecten, is begonnen met schetsen. Met een kleine groep direct omwonenden gaan wij graag in gesprek over details van het plan en hoe wij die zo goed mogelijk kunnen laten aansluiten bij de situatie van omwonenden. Daarvoor maken we werkgroepen. De tweede vindt plaats op 1 september. 

Sessie 1. het gebouw

Het gaat om hoe hoog het gebouw is, hoe breed en hoe het neergezet wordt op de plek. Deze kenmerken maken het wel of niet tot een prettige nieuwe plek voor buren en nieuwe bewoners. Denk aan inkijk, wind, geluid, uitzicht en schaduw. Tijdens deze werkgroep willen we graag uw idee horen hierover zodat de architect het gebouw zo goed mogelijk kan ontwerpen.

Sessie 2. de openbare ruimte

Het gaat om de ruimte rondom het gebouw. Door de nieuwe woningen verandert het braakliggende stuk grond in een woonplek. Hoe zou u die het liefst gebruiken? Een mooie kans om nu al over de inrichting na te denken.