Ons verhaal Over ons Werken bij Rochdale

IJsselmeerstraat

Als afsluiting van de ontwikkeling van het Entreegebied in de Waterlandpleinbuurt bouwt Rochdale een woontoren met 60 woningen aan de IJsselmeerstraat, naast de rotonde op de driesprong van de Zuiderzeeweg en IJdoornlaan. Deze woontoren wordt ongeveer 30 meter hoog met 40 sociale huurwoningen 20 middeldure huurwoningen. De woningen en zijn vooral bedoeld voor jonge stellen en gezinnen.

Er komt een inpandige fietsberging en tien parkeerplaatsen voor de huurders van de middeldure huurwoningen. Parkeren in de buurt is nu nog gratis. Maar als er een vergunningensysteem wordt ingevoerd, dan kunnen bewoners van de nieuwbouw géén parkeervergunning aanvragen. De meeste woningen zijn dus niet geschikt voor mensen met een auto. Door de goede bereikbaarheid kan dit een prima woonplek zijn voor mensen zonder auto. 

Voorlopige planning

Wij hopen eind 2023 te starten met de bouw en de woontoren in 2025 af te hebben. Omwonenden ontvangen voor de start van de bouw meer informatie over de bouwwerkzaamheden. De voorlopige planning ziet er nu als volgt uit: 

Zomer 2021  Twee participatiebijeenkomsten voor omwonenden
november 2021  Informatiemarkt voor omwonenden
Begin 2023 Verlening omgevingsvergunning 
t/m zomer 2023 Voorbereidingen en de aanbesteding van de bouw 
Eind 2023  Start van de bouw 
 2025 Oplevering van de nieuwbouw 

Bijeenkomsten voor buurtbewoners

In de zomer van 2021 zijn er twee participatiebijeenkomsten voor omwonenden geweest. Rochdale raadpleegde hen in een eerste sessie over het ontwerp. Omwonenden deden voorstellen voor het ontwerp van de nieuwbouw. Niet alle voorstellen konden worden verwerkt, maar er is met veel opmerkingen rekening gehouden (zoals privacy en de fysieke afstand tussen de nieuwbouw en de bestaande woningbouw). 
 
In de tweede sessie ging het om de openbare (groene) ruimte rondom het gebouw. Bij de begane grondwoningen kunnen tuintjes komen. Fietsenbergingen komen in het gebouw. En de inrichting van de autoparkeervakken naast het nieuwe blok is ook belangrijk. De openbare ruimte aan de zuidzijde van het blok kan opnieuw ontworpen worden met omwonenden. Daarbij gaven de omwonenden een voorkeur aan voor de invulling met veel (hoog) groen en bloemen, een ontmoetingsplek met een picknickbank en wilden sommige ouders juist graag een speeltoestel voor jonge kinderen. Niet alles kan. Een speeltoestel staat ook al aan de overzijde en hoog groen gaat niet goed samen met bloemen. 

Informatiemarkt 

Op 1 november 2021 was de buurt welkom bij een informatiemarkt waar alle plannen van de Waterlandpleinbuurt werken besproken. Daar kon iedereen vragen stellen en ook reageren op het voorlopig ontwerp voor de IJsselmeerstraat.  

Inspraak op de omgevingsvergunning 

In 2022 heeft Rochdale de omgevingsvergunning (waarin we afwijken van het bestemmingsplan) ingediend. Deze vergunning is nodig om de woningen te bouwen. Omwonenden en belanghebbenden hadden toen de mogelijkheid om hun zienswijze kenbaar te maken aan het college. 

Veelgestelde vragen

Nieuwsbrieven
Nieuwsbrief november 2022 Nieuwsbrief juni 2022 Nieuwsbrief december 2021
Downloads
Presentatie van WE-architecten Verslag bijeenkomst met omwonenden 23.3.21
Meer informatie
Interview met de projectmanager Informatie van de gemeente