IJsselmeerstraat

Woningstichting Rochdale mag voor dit stukje grond een plan maken. We willen hier ongeveer 60 huurwoningen bouwen, waarvan 40 sociale huurwoningen. De ruimte rond het gebouw is voor groen en parkeren. Meer weten? Kom op 1 november naar de informatiemarkt Waterlandpleinbuurt. Daar ziet je wat er allemaal is ontwikkeld en nog gebouwd gaat worden in de wijk. Alle wijkbewoners zijn welkom. Woningcorporaties en gemeente zijn aanwezig voor vragen en uitleg. 

maandag 1 november 2021
18:00 tot 20:00 uur
Locatie: Huis van de Wijk Waterlandplein 302

 

Hoe is de inspraak geregeld?

In de zomer van 2021 zijn er twee participatiebijeenkomsten voor omwonenden geweest. Rochdale raadpleegde hen in een eerste sessie over het ontwerp. Omwonenden deden voorstellen voor het ontwerp van de nieuwbouw. Deze voorstellen werden, indien mogelijk, verwerkt in het Voorlopig Ontwerp. Niet alle voorstellen konden worden verwerkt, maar er is met veel opmerkingen rekening gehouden (zoals privacy en de fysieke afstand tussen de nieuwbouw en de bestaande woningbouw). 

 

In de tweede sessie ging het om de openbare (groene) ruimte rondom het gebouw. Bij de begane grondwoningen kunnen tuintjes komen. Fietsenbergingen komen in het gebouw. En de inrichting van de autoparkeervakken naast het nieuwe blok is ook belangrijk. De openbare ruimte aan de zuidzijde van het blok kan opnieuw ontworpen worden met omwonenden. Daarbij gaven de omwonenden een voorkeur aan voor de invulling met veel (hoog) groen en bloemen, een ontmoetingsplek met een picknickbank en wilden sommige ouders juist graag een speeltoestel voor jonge kinderen. Niet alles kan, maar er komt nog een moment dat er ook met de nieuwe huurders naar gekeken wordt.

 

In het najaar van 2021 leggen we het voorlopig ontwerp ter goedkeuring voor aan het projectteam van de gemeente Amsterdam.

Later volgt dan de formele besluitvorming door de gemeenteraad. Omwonenden en andere belanghebbenden hebben dan opnieuw een mogelijkheid om hun zienswijze kenbaar te maken aan de gemeenteraad.

Parkeerruimte

De parkeerdruk is al hoog in deze buurt, maar de gemeente is daarover in overleg met de omwonenden. Door de goede bereikbaarheid kan dit een prima woonplek zijn voor mensen zonder auto.  Bij vragen hierover kunt u een mail sturen aan de gemeente.