Ons verhaal Over ons Werken bij Rochdale

IJsselmeerstraat

Als afsluiting van de ontwikkeling van het Entreegebied in de Waterlandpleinbuurt bouwt Rochdale 40 woningen voor sociale huurders en 20 woningen voor middeldure huur. De woningen zijn bedoeld voor jongeren, één en tweepersoonshuishoudens en een aantal kleine gezinnen. 

Er is een inpandige fietsberging voorzien en tien parkeerplaatsen voor de huurders van de middeldure huurwoningen. De woningen voldoen aan de eisen van deze tijd, dat wil zeggen, het zijn bijna-energie-neutrale woningen en er wordt rekening gehouden met de natuur rondom het gebouw. 

In gesprek met omwonenden 

Twee participatiebijeenkomsten 

In de zomer van 2021 zijn er twee participatiebijeenkomsten voor omwonenden geweest. Rochdale raadpleegde hen in een eerste sessie over het ontwerp. Omwonenden deden voorstellen voor het ontwerp van de nieuwbouw. Deze voorstellen werden verwerkt in het Voorlopig Ontwerp. Niet alle voorstellen konden worden verwerkt, maar er is met veel opmerkingen rekening gehouden (zoals privacy en de fysieke afstand tussen de nieuwbouw en de bestaande woningbouw). 
 
In de tweede sessie ging het om de openbare (groene) ruimte rondom het gebouw. Bij de begane grondwoningen kunnen tuintjes komen. Fietsenbergingen komen in het gebouw. En de inrichting van de autoparkeervakken naast het nieuwe blok is ook belangrijk. De openbare ruimte aan de zuidzijde van het blok kan opnieuw ontworpen worden met omwonenden. Daarbij gaven de omwonenden een voorkeur aan voor de invulling met veel (hoog) groen en bloemen, een ontmoetingsplek met een picknickbank en wilden sommige ouders juist graag een speeltoestel voor jonge kinderen. Niet alles kan. Een speeltoestel staat ook al aan de overzijde en hoog groen gaat niet goed samen met bloemen. 

Informatiemarkt 

Op 1 november 2021 was de buurt welkom bij een informatiemarkt waar alle plannen van de Waterlandpleinbuurt werken besproken. Daar kon iedereen vragen stellen en ook reageren op het voorlopig ontwerp voor de IJsselmeerstraat.  

Inspraak op de omgevingsvergunning 

Maart 2022 verwachten we de uitgebreide omgevingsvergunning (waarin we afwijken van het bestemmingsplan) in te dienen. Later volgt dan de formele besluitvorming door het college. Omwonenden en andere belanghebbenden hebben dan opnieuw een mogelijkheid om hun zienswijze kenbaar te maken aan het college. 

Parkeren in de buurt 

Parkeren in de buurt is lastig. Op de kavel van het nieuwbouwproject komen 10 parkeerplekken. Die horen, in eerste instantie, bij de middeldure huurwoningen van Rochdale. Parkeren in de buurt is nu nog gratis. Maar als er een vergunningensysteem wordt ingevoerd, dan kunnen bewoners van de nieuwbouw géén parkeervergunning aanvragen. De meeste woningen zijn dus niet geschikt voor mensen met een auto. Door de goede bereikbaarheid kan dit een prima woonplek zijn voor mensen zonder auto. 

Voorlopige planning 

De voorlopige planning ziet er als volgt uit: 

Zomer 2021  Twee participatiebijeenkomsten voor omwonenden; sessie 1 ging over het gebouw en sessie 2 over de openbare ruimte 
december 2021  Definitief ontwerp ter goedkeuring naar Projectteam gemeente en ontmoeting met de omwonenden om het ontwerp toe te lichten 
maart 2022  Indiening uitgebreide omgevingsvergunning, waarin afgeweken wordt van het bestemmingsplan 
Najaar 2022  Verlening omgevingsvergunning 
maart - sept 2022  Voorbereidingen en de aanbesteding van de bouw 
Eerste kwartaal 2023  Start van de bouw 
Halverwege 2024  Oplevering van de nieuwbouw 

Veelgestelde vragen

Nieuwsbrieven
Nieuwsbrief november 2022 Nieuwsbrief juni 2022 Nieuwsbrief december 2021
Downloads
Presentatie van WE-architecten Verslag bijeenkomst met omwonenden 23.3.21
Meer informatie
Interview met de projectmanager Informatie van de gemeente