Ons verhaal Over ons Werken bij Rochdale

Vraag en Antwoord

Veelgestelde vragen over de nieuwbouw aan de IJsselmeerstraat

Laatste update: 22 oktober 2021

Voor wie wordt de nieuwbouw gebouwd?

Als afsluiting van de ontwikkeling van het Entreegebied in de Waterlandpleinbuurt bouwt Rochdale 40 woningen voor sociale huurders en 20 woningen voor middeldure huur. De woningen zijn bedoeld voor jongeren, één en tweepersoonshuishoudens en een aantal kleine gezinnen. Er is een inpandige fietsberging voorzien en tien parkeerplaatsen voor de huurders van de middeldure huurwoningen.

 

De woningen voldoen aan de eisen van deze tijd, dat wil zeggen, het zijn bijna-energie-neutrale woningen en er wordt rekening gehouden met de natuur rondom het gebouw.

 

De entree is hoog en licht om de uitstraling naar de wijk en het gevoel van thuiskomen voor de bewoners te versterken. Daarom is ook gekozen voor woningen op de begane grond met kleine buitenruimtes zodat er wat activiteit op straat is.

Waarom is de nieuwbouw niet geschikt voor ouderen?

Dat heeft vooral te maken met de afstand van de woningen tot winkels en bijvoorbeeld de huisarts. Die bevinden zich niet op loopafstand. Bovendien is het best nog een stukje lopen naar de dichtstbijzijnde bushalte. Het leek ons daarom niet verstandig om hier voor ouderen te bouwen. Corporaties Stadgenoot en Ymere doen dit wél in andere delen van de Waterlandpleinbuurt. Stadgenoot gaat bouwen op de locatie Kubus Katrijp. Ymere gaat bouwen op de locatie van de vroegere IJdoornschool

Hoeveel woningen worden er gebouwd?

De voorlopige plannen gaan uit van 40 sociale huurwoningen en 20 middeldure huurwoningen. Sociale huur en middeldure huur betekent dat de woningen worden toegewezen aan woningzoekenden met een inkomen dat past bij de huur. Van de 40 sociale huurwoningen willen we er 20 aan jongeren toewijzen.

Wat is de planning?

zomer 2021 Twee participatiebijeenkomsten voor omwonenden; sessie 1 ging over het gebouw en sessie 2 over de openbare ruimte
december 2021 Definitief ontwerp ter goedkeuring naar Projectteam gemeente en ontmoeting met de omwonenden om het ontwerp toe te lichten
januari 2022 Indiening uitgebreide omgevingsvergunning, waarin afgeweken wordt van het bestemmingsplan
Zomer 2022 Verlening omgevingsvergunning
maart - sept 2022 Voorbereidingen en de aanbesteding van de bouw
oktober - dec 2022 Start van de bouw
Begin 2024 Oplevering van de nieuwbouw

Wat wordt de huur van de nieuwe woningen?

Voor de huur van de 40 sociale huurwoningen streven we naar huren tussen € 633 en de maximaal toegestane huur. In 2021 is dat € 752,33. Voor beide bedragen geldt: volgens het prijspeil van 2021.
Jongeren tot 28 jaar betalen maximaal € 633 (volgens het prijspeil van 2021). Dit kan ook minder zijn. Dat hangt af van de leeftijd van de huurder. 
De huur van de middeldure woningen bedraagt ongeveer € 900 tot € 950 per maand. Hieraan zijn we gebonden door afspraken met de gemeente Amsterdam.

Waar kan ik mij aanmelden als geïnteresseerde?

De sociale huurwoningen worden aangeboden via WoningNet. Als de woningen beschikbaar komen, verschijnen ze daar. U kunt zich niet van tevoren aanmelden als geïnteresseerde of op een lijst komen. Wij kunnen geen voorrang verlenen aan buurtbewoners of omwonenden.

De middeldure huurwoningen bieden we aan via www.rochdale.nl  en www.rooftrack.nl. Hier is geen wachtlijst voor. Zodra de woningen op de websites staan, kunt u erop reageren. Wie uiteindelijk een woning krijgt toegewezen, hangt af van bijvoorbeeld inkomen en huishoudensgrootte. 
Kandidaten die een sociale huurwoning van Rochdale achterlaten, krijgen voor bij de middeldure woningen voorrang op andere kandidaten.

Kan mijn kind hier wonen?

Dat kan zeker. Maar wij kunnen dat niet organiseren. De sociale huurwoningen komen op WoningNet te staan. Uw kind moet daar zelf staan ingeschreven om een kans te maken. De regels bieden ons helaas geen ruimte om voorrang te verlenen aan kinderen uit de buurt.

Komen er winkels of andere voorzieningen op de begane grond?

De nieuwbouw wordt een gebouw dat alleen bedoeld is om te wonen. Er komen dus geen winkels of bijvoorbeeld een huisarts of buurthuis. Dat scheelt een boel verkeer, omdat er geen mensen van buiten het Entreegebied hiernaartoe komen. (Behalve bezoekers van bewoners, natuurlijk.)

Wat doen jullie aan duurzaamheid?

Rochdale voldoet aan de landelijke wet- en regelgeving voor bijna energieneutrale gebouwen (kortweg: BENG). Deze manier van bouwen zorgt voor lage stookkosten. Bovendien voelt het in huis het hele jaar door prettig aan.
Er komen waarschijnlijk zonnepanelen op het dak en sowieso aansluitpunten voor elektrische scooters en fietsen. De woningen worden aangesloten op stadswarmte.

Komt er groen rondom het gebouw?

De nieuwbouw is zo ontworpen dat niet het hele bouwkavel wordt gebruikt. Zo blijft er plek over voor een parkje met wat hoog groen en bloemen om regen op te vangen, hitte tegen te gaan en te dienen als plek om even te ontspannen voor de hele omliggende wijk. Waarschijnlijk krijgt het gebouw een groenblauw dak. Dat is een groen dak met onder de groene laag een extra laag om regenwater vast te houden. Daarnaast denken we erover om enkele kleine voortuintjes te maken voor de bewoners van de begane grond.

Komt er ook een soort algemene tuin, of iets van groen langs het wandelpad?

Rochdale is met de gemeente in gesprek om een deel van de (Rochdale-)kavel terug te geven zodat de buurt, samen met de gemeente en Rochdale, voorstellen kan doen om hier een stuk openbaar groen of een speelplaats te maken. We weten nog niet precies hoeveel van de beschikbare grond nodig is voor het gebouw. Daarom kunnen we nog niet met zekerheid zeggen dat dit ook echt gebeurt.

Heeft u een vraag die hier niet bij staat?

Gebruik het contactformulier en dan zorgen we dat de vraag ook hier beantwoord wordt.

Nieuwsbrieven
Nieuwsbrief november 2022 Nieuwsbrief juni 2022 Nieuwsbrief december 2021
Downloads
Presentatie van WE-architecten Verslag bijeenkomst met omwonenden 23.3.21
Meer informatie
Interview met de projectmanager Informatie van de gemeente