Vraag en Antwoord

Veelgestelde vragen over de nieuwbouw aan de IJsselmeerstraat

Laatste update: 15 juni 2021

Voor wie wordt de nieuwbouw gebouwd?

De woningen zijn bedoeld voor jonge mensen: stellen, alleenstaanden en jonge gezinnen. Dat sluit het beste aan bij de huidige samenstelling van de buurt. 

Waarom is de nieuwbouw niet geschikt voor ouderen?

Dat heeft vooral te maken met de afstand van de woningen tot winkels en bijvoorbeeld de huisarts. Die bevinden zich niet op loopafstand. Bovendien is het best nog een stukje lopen naar de dichtstbijzijnde bushalte. Het leek ons daarom niet verstandig om hier voor ouderen te bouwen. Corporaties Stadgenoot en Ymere doen dit wél in andere delen van de Waterlandpleinbuurt. Stadgenoot gaat bouwen op de locatie Kubus Katrijp. Ymere gaat bouwen op de locatie van de vroegere IJdoornschool

Hoeveel woningen worden er gebouwd?

De voorlopige plannen gaan uit van 40 sociale huurwoningen en 20 middeldure huurwoningen. Sociale huur en middeldure huur betekent dat de woningen worden toegewezen aan woningzoekenden met een inkomen dat past bij de huur. Van de 40 sociale huurwoningen willen we er 20 aan jongeren toewijzen.

Wat is de planning?

juni en juli 2021Twee participatiebijeenkomsten voor omwonenden
Najaar 2021Voorlopig ontwerp ter goedkeuring naar gemeenteraad
november 2021Aanvraag om het bestemmingsplan aan te passen
maart 2022Definitief ontwerp voor de nieuwbouw, mits de gemeenteraad akkoord gaat met het voorlopig ontwerp
Voorjaar 2022Aanvraag omgevingsvergunning
Net voor of net na de zomer van 2022Start van alle voorbereidingen en de aanbesteding van de bouw
Najaar 2022Start van de bouw
Begin 2024Oplevering van de nieuwbouw

Hoe is de inspraak geregeld?

In juni en juli 2021 zijn er twee participatiebijeenkomsten voor omwonenden. Rochdale raadpleegt hen over het ontwerp. Omwonenden kunnen voorstellen doen voor het ontwerp van de nieuwbouw. Deze voorstellen worden, indien mogelijk, verwerkt in een voorlopig ontwerp. 

In het najaar van 2021 leggen we het voorlopig ontwerp ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. Iedereen kan de stukken dan inkijken en zijn of haar eigen zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Die weegt alle zienswijzen mee in het definitieve besluit.

In november 2021 verwachten we de aanvraag in te dienen om het bestemmingsplan aan te passen. Omwonenden en andere belanghebbenden hebben dan opnieuw een mogelijkheid om hun zienswijze kenbaar te maken aan de gemeenteraad.

Wat wordt de huur van de nieuwe woningen?

Voor de huur van de 40 sociale huurwoningen streven we naar huren tussen € 633 en de maximaal toegestane huur. In 2021 is dat € 752,33. Voor beide bedragen geldt: volgens het prijspeil van 2021.
Jongeren tot 23 jaar betalen maximaal € 633 (volgens het prijspeil van 2021). Dit kan ook minder zijn. Dat hangt af van de leeftijd van de huurder. 
De huur van de middeldure woningen bedraagt ongeveer € 900 tot € 950 per maand. Hieraan zijn we gebonden door afspraken met de gemeente Amsterdam.

Kan ik mijn auto makkelijk kwijt?

Parkeren in de buurt is lastig. Op de kavel van het nieuwbouwproject komen 10 parkeerplekken. Die horen bij 10 van de middeldure huurwoningen. Parkeren in de buurt is nu nog gratis. Maar als er een vergunningensysteem wordt ingevoerd, dan kunnen bewoners van de nieuwbouw géén parkeervergunning aanvragen. De meeste woningen zijn dus niet geschikt voor mensen met een auto. 

Waar kan ik mij aanmelden als geïnteresseerde?

De sociale huurwoningen worden aangeboden via WoningNet. Als de woningen beschikbaar komen, verschijnen ze daar. U kunt zich niet van tevoren aanmelden als geïnteresseerde of op een lijst komen. Wij kunnen geen voorrang verlenen aan buurtbewoners of omwonenden.

De middeldure huurwoningen bieden we aan via www.rochdale.nl  en www.rooftrack.nl. Hier is geen wachtlijst voor. Zodra de woningen op de websites staan, kunt u erop reageren. Wie uiteindelijk een woning krijgt toegewezen, hangt af van bijvoorbeeld inkomen en huishoudensgrootte. 
Kandidaten die een sociale huurwoning van Rochdale achterlaten, krijgen voor bij de middeldure woningen voorrang op andere kandidaten.

Kan mijn kind hier wonen?

Dat kan zeker. Maar wij kunnen dat niet organiseren. De sociale huurwoningen komen op WoningNet te staan. Uw kind moet daar zelf staan ingeschreven om een kans te maken. De regels bieden ons helaas geen ruimte om voorrang te verlenen aan kinderen uit de buurt.

Komen er winkels of andere voorzieningen op de begane grond?

De nieuwbouw wordt een gebouw dat alleen bedoeld is om te wonen. Er komen dus geen winkels of bijvoorbeeld een huisarts of buurthuis. Dat scheelt een boel verkeer, omdat er geen mensen van buiten het Entreegebied hiernaartoe komen. (Behalve bezoekers van bewoners, natuurlijk.)

Wat doen jullie aan duurzaamheid?

Rochdale voldoet aan de landelijke wet- en regelgeving voor bijna energieneutrale gebouwen (kortweg: BENG). Deze manier van bouwen zorgt voor lage stookkosten. Bovendien voelt het in huis het hele jaar door prettig aan.
Er komen waarschijnlijk zonnepanelen op het dak en sowieso aansluitpunten voor elektrische scooters en fietsen. De woningen worden aangesloten op stadswarmte.

Komt er groen rondom het gebouw?

Wij doen veel ervaring op met groenadviseurs om groene gebouwen te maken. Wij hopen hiermee de biodiversiteit in stand te houden, en insecten of vogels een kans te geven om te rusten of nestelen. Waarschijnlijk krijgt het gebouw een groenblauw dak. Dat is een groen dak met onder de groene laag een extra laag om regenwater vast te houden. Daarnaast denken we erover om enkele kleine voortuintjes te maken voor de bewoners van de begane grond.

Komt er ook een soort algemene tuin, of iets van groen langs het wandelpad?

Rochdale is met de gemeente in gesprek om een deel van de (Rochdale-)kavel terug te geven zodat de buurt, samen met de gemeente en Rochdale, voorstellen kan doen om hier een stuk openbaar groen of een speelplaats te maken. We weten nog niet precies hoeveel van de beschikbare grond nodig is voor het gebouw. Daarom kunnen we nog niet met zekerheid zeggen dat dit ook echt gebeurt.

Heeft u een vraag die hier niet bij staat?

Gebruik het contactformulier en dan zorgen we dat de vraag ook hier beantwoord wordt.