Ontwikkeling van de wijk

Ontwikkeling Parlevinker en Fokkemast

In Banne Noord liggen het voormalige winkelcentrum Parlevinker en het wooncomplex Fokkemast naast elkaar.

Parlevinker

In 2003 is al besloten dat dit bedrijfsverzamelgebouw zou worden gesloopt en vervangen door een nieuwbouwprogramma. Daardoor is er de laatste jaren nauwelijks meer in geïnvesteerd. Het verhuurbare oppervlak is 1.360 m2 totaal. Er komen geregeld onderhoudsklachten van huurder en gebruikers over lekkende daken en goten. Zonder aanzienlijke investeringen is het gebouw niet meer wind- en waterdicht te houden.

Fokkemast

Het complex bestaat uit een aantal kleine straatjes met in totaal 29 tweekamerwoningen van ongeveer 64 m2 met privétuin. Het bouwjaar is 1977. Het bijzondere is dat het om eenlaagse woningen gaat.

Toekomstplannen voor de Banne

Stadsdeel Noord is in ontwikkeling. En dus ook de Banne. De komende jaren investeert de gemeente extra in uw buurt. Daarbij wordt de Banne als een van de eerste wijken aardgasvrij gemaakt. Bewoners van de Banne denken mee met de gemeente over wat zij belangrijk vinden in hun buurt. De gemeente heeft een aantal uitgangspunten opgeschreven:
•    Versterken van de sociaal economische positie van bewoners 
•    Extra woningen en verschillende soorten woningen voor bijv. starters, senioren en jongeren
•    Woningen duurzamer en aardgasvrij maken
•    Betere bereikbaarheid, veiligere wegen, opknappen openbare ruimte en meer groen
•    Meer en beter passende voorzieningen in de buurt

Nieuwe en extra woningen

In Amsterdam Noord in de wijk Banne Noord staan nu nog negenentwintig gelijkvloerse seniorenwoningen met kleine tuintjes. Het lijkt net een klein dorpje tussen de hogere bouw van Staghof en Zeevaarthof en het steekt ook af bij de nieuwe woontorens aan de IJdoornlaan. De meeste woningen hebben echter stalen rolluiken tegen inbraak en het oude winkelcentrum Parlevinker ernaast maakt een verlaten indruk.  De woningen van Fokkemast zijn in 1977 gebouwd, een tijd waarin men goedkoop bouwde om snel aan de, toen ook al dringende, woningvraag te voldoen. Ze zijn niet goed geïsoleerd, hebben achterstallig onderhoud en moeten nodig worden opgeknapt. Maar dat is duur. We denken daarom aan nieuwbouw; op de plek van 29 gelijkvloerse rijtjeswoningen en het oude winkelcentrum kunnen wel 300 woningen komen. 

Wanneer begint de sloop?

De seniorenwoningen in de Fokkemast in Amsterdam Noord worden zoals nu gepland, gesloopt in 2024. Maar eerst wordt het voormalige winkelcentrum en bedrijfsverzamelgebouw Parlevinker gesloopt. Daar komen nieuwbouwappartementen waaronder sociale huurwoningen voor senioren, die we reserveren voor de bewoners van Fokkemast, zodat de huidige bewoners maar één keer hoeven te verhuizen én in hun eigen buurtje kunnen blijven als ze dat willen.

Meedenken over de nieuwe woningen

De huidige bewoners kunnen meedenken over bepaalde aspecten van deze nieuwbouw, bijvoorbeeld de invulling van tuin en gemeenschappelijke ruimte, maar ook algemene keuzes bij de indeling van de plattegrond. De huidige bewoners van Fokkemast kunnen dan verhuizen naar een appartement waar ze zelf over hebben meegedacht. Eenmaal daar hebben ze geen last meer van de sloop en nieuwbouw op hun oude stek. 

Begeleiding bij verhuizing

Om deze seniorenwoningen te kunnen slopen moeten de huidige bewoners eerst verhuizen. Vanwege de hoge leeftijd van de meeste bewoners begeleidt Rochdale elke huurder persoonlijk. Bovendien is !Woon betrokken als adviseur voor bewoners. Bewonersconsulent Gerrit de Schiffart van !Woon begeleidt de bewonerscommissie in hun rol als bewonersvertegenwoordiger. 

Verschillende woningen voor verschillende mensen

We willen niet alleen maar sociale huurwoningen neerzetten,  maar ook vrije sectorwoningen onder de €1000 per maand, zodat ook mensen met inkomen boven de sociale sectorgrens, daar kunnen wonen. We willen een buurt creëren die voor verschillende mensen, gezinnen, jongeren en ouderen prettig is om te wonen. De wijkaanpak is daarom veel breder dan alleen nieuwbouw. De gemeente en corporaties werken in de Banne samen om niet alleen de woningnood aan te pakken, maar ook om de leefbaarheid en problemen in de wijk te verbeteren. 

Wel of geen nieuwbouw?

Rochdale en de gemeente Amsterdam zien op deze plek graag nieuwbouw. Nieuwbouw voldoet aan alle eisen van duurzaamheid en comfort. Ook is er veel woningnood in Amsterdam. De tweede reden om op deze plek nieuwbouw te maken is dat we in de hoogte kunnen bouwen. Hierdoor kunnen meer woningen worden gemaakt.

Niet alle bewoners van de Fokkemast willen verhuizen of weg uit hun huidige woning. En dat is begrijpelijk. Mensen zijn gehecht aan hun huis of woonplek. Massih Hutak, schrijver en adviseur van Verdedig Noord, schreef in een column voor Het Parool: “Een verhuizing zit er echt niet meer voor hen in, bewoners zijn ver in de tachtig of begin negentig en kampen met gezondheidsproblemen.” Samen met de buurtbewoners overhandigde hij een petitie met handtekeningen met de boodschap: “Wij willen niet weg!” Dit staat ook te lezen op het spandoek in de wijk.

Ervaringsverhalen
De heer Benali in De Eijk De vernieuwing van Jeruzalem

Buurt in beeld