Sinjeur Semeynsstraat en Schaapherderstraat

We gaan de woningen slopen en vervangen voor nieuwbouw. In de nieuwbouw komen ongeveer 200 extra woningen. Ook woningen speciaal voor gezinnen, jongeren en ouderen. Rochdale en de Projectcommissie zijn nog bezig om het sociaal plan af te maken. Hierin staat onder andere wat de sloop voor u betekent en welke regelingen voor u gelden.

Wat betekent dit voor de bewoners?

 • Bewoners verhuizen (tijdelijk) naar een andere woning. Hiervoor ontvangen zij een verhuiskostenvergoeding.
 • Er zijn mogelijkheden om terug te keren naar de nieuwbouw of naar een andere woning in de buurt. Dit is afhankelijk van de wensen en welke woningen er op dat moment beschikbaar zijn. 
 • Over het verhuizen en terugkeren maken we afspraken met de Projectcommissie. Deze afspraken komen in het sociaal plan. Het sociaal plan is waarschijnlijk in september/oktober 2022 klaar.

Contact met uw Projectcommissie?

Zij zijn bereikbaar via mail.

Planning

 • Na de zomer: het sociaal plan met onder andere informatie over terugkeren, verhuizen en de verhuiskostenvergoeding is klaar en wordt naar de bewoners verstuurd.
 • Begin 2023: (peildatum is binnen) bewoners komen in aanmerking voor de stadsvernieuwingsurgentie. Dit houdt in dat zij 1,5 jaar lang met voorrang kunnen reageren op een andere woning via WoningNet in Amsterdam en omstreken.
 • 2025: start sloop van de woningen. Wanneer de eerste woningen klaar zijn weten we nog niet precies. 

Wat doen we in de tussentijd tot aan de sloop van uw woning?

De sloop-nieuwbouw duurt nog lang. In de tussentijd blijven we de woningen onderhouden en klachten verhelpen. Dit zijn de maatregelen die we nemen:

 • Extra spreekuren in de buurt voor het melden van klachten. Voortaan kunnen bewoners in de buurt terecht voor het melden van reparatieverzoeken. Dit kan bij het informatiepunt van Rochdale aan Piet Paaltjenspad 6. 
 • Aanpak korte termijn: extra onderhoud alle woningen. De woningen zijn oud. Daarom is extra onderhoud nodig. Met deze aanpak willen we iets doen aan de meest urgente problemen. Dit betekent niet dat we alles kunnen oplossen. Daar is uiteindelijk de ingrijpende aanpak voor nodig. Waar we vooral naar kijken is het verbeteren van de ventilatie (aanpak van schimmel) en het verbeteren van de brandveiligheid. 
Nieuwsbrieven
Juni 2022 April 2022 Juni 2021 December 2020 Mei 2020

Vragen? Kom langs bij het spreekuur!

Wij zijn 3 keer per aanwezig bij Informatiepunt aan het Piet Paaltjenspad 6, namelijk op:

 • Maandag van 13.00 tot 16.00 uur
 • Woensdag van 13.00 tot 15.00 uur
 • Vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur

U kunt binnenlopen voor al uw vragen over de renovatie, sloop-nieuwbouw van uw woning en wat dat voor u betekent