Akbarstraat en Wiltzanghlaan

Op basis van wat we nu weten, willen we de 198 woningen renoveren. We isoleren de gevels, het dak en de vloeren en vervangen de kozijnen en ramen. Ook vervangen we de keuken, de badkamer, de plafonds en de elektrische installatie. Hierdoor wordt de woning bijna even comfortabel als een nieuwbouwwoning.

We kijken ook of we de indeling van de woningen kunnen verbeteren. Wat we precies gaan doen, werken we de komende tijd verder uit samen met de bewonerscommissie. Ondertussen houden we de bewoners uiteraard op de hoogte.

Wat betekent dit voor de bewoners?

  • Op korte termijn gebeurt er niets ingrijpends. We gaan het plan verder uitwerken en doen ons best om de woningen tot aan de renovatie zo goed mogelijk te onderhouden. We vragen daarom aan bewoners om klachten vooral te blijven melden. Dit kan voortaan ook in de buurt bij het informatiepunt van Rochdale aan het Piet Paaltjenspad 6. 
  • De uiteindelijke aanpak is ingrijpend. Bewoners moeten op termijn (tijdelijk) verhuizen naar een andere woning. Ze krijgen een verhuiskostenvergoeding op het moment dat ze gaan verhuizen naar een andere woning.
  • Bewoners krijgen als het plan voor de woning klaar is ook een stadsvernieuwingsurgentie. Dit houdt in dat zij 1,5 jaar lang met voorrang kunnen reageren op een andere woning via WoningNet in Amsterdam en omstreken.
  • Na de aanpak zijn er mogelijkheden om terug te keren naar een gerenoveerde woning of een andere nieuwbouwwoning in de buurt. Over het terugkeren en het (tijdelijk) verhuizen maken we nog afspraken met de bewonerscommissie. Deze afspraken komen in het Sociaal plan.

Contact met uw bewonerscommissie?

Zij zijn bereikbaar via mail.

Planning

  • Najaar 2022: Rochdale neemt een besluit over de aanpak voor de woningen en informeert alle bewoners.
  • Najaar 2022 – zomer 2023: na het besluit werken we samen met de bewonerscommissie alles uit tot een volledig plan. Dus wat gaan we precies renoveren of bouwen? Hoe gaan we de tijdelijke verhuizingen en het terugkeren regelen? Wat wordt de nieuwe huurprijs, etc.

Komend jaar vooral bezig met het uitwerken van het plan

Zoals u ziet zijn we tot de zomer van 2023 vooral bezig met het uitwerken van het plan voor de woningen. Dit soort trajecten duren helaas lang. Tot die tijd gebeurt er nog niets ingrijpends. Zodra het plan voor de woningen klaar is, vragen we de peildatum aan bij de gemeente. Dan krijgt de bewoners de stadsvernieuwingsurgentie.

Terugkoppeling woonwensenonderzoek

Het Centrum voor Woononderzoek heeft in opdracht van Rochdale een woonwensenonderzoek uitgevoerd bij de bewoners van uw woongebouw. Zij hebben bijna 70% van de bewoners gesproken en hen gevraagd naar hun woonwensen. Denk dan aan vragen als: wat vindt u nu goed aan uw woning? Wat zou u graag mee willen nemen naar een eventuele andere woning? En wat moet er volgens u juist anders? De uitkomsten van dit onderzoek zijn belangrijk voor het toekomstplan voor de woningen. Binnenkort bespreken we de uitkomsten met de bewonerscommissie. Bewoners worden hier ook over geïnformeerd.

Nieuwsbrieven
Juni 2022 December 2021

Vragen? Kom langs bij het spreekuur!

Wij zijn 3 keer per aanwezig bij Informatiepunt aan het Piet Paaltjenspad 6, namelijk op:

  • Maandag van 13.00 tot 16.00 uur
  • Woensdag van 13.00 tot 15.00 uur
  • Vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur

U kunt binnenlopen voor al uw vragen over de renovatie, sloop-nieuwbouw van uw woning en wat dat voor u betekent