Noordelijk Veld

Rochdale is het plan voor deze woningen nog verder aan het onderzoeken. Inmiddels is er meer bekend over de technische staat van deze woningen. Met deze informatie maken we een plan voor de korte termijn en de langere termijn. Wat moet er snel gebeuren vanwege bijvoorbeeld de veiligheid? En wat pakken we later aan? Deze keuzes moeten wij nog maken.

Woningen waarschijnlijk sneller aangepakt

We gingen uit van een ingrijpende aanpak (renovatie of sloop-nieuwbouw) over 10 à 15 jaar. Uit het technisch onderzoek blijkt dat een deel van de woningen in een slechtere staat is dan we dachten. We onderzoeken daarom of het mogelijk is om de woningen eerder aan te pakken. Bijvoorbeeld over 5 à 7 jaar, direct nadat de nieuwbouw in het middengebied (omgeving Sinjeur Semeynsstraat) klaar is. Het is namelijk niet mogelijk om overal tegelijk te starten. Daarom moeten we de buurt stap voor stap vernieuwen.

Maatregelen korte termijn

Dit betekent niet dat we de komende jaren niks aan de woningen gaan doen. We kijken ook naar maatregelen die we op korte termijn al kunnen uitvoeren. Dit moeten we nog verder uitwerken. We doen dit in overleg met de bewonerscommissie.

Planning

  • Na de zomer: meer duidelijkheid over de aanpak op korte en lange termijn.

Is er iets stuk?

De renovatie of sloop-nieuwbouw duurt voor deze woningen nog lang. In de tussentijd blijven we de woningen onderhouden en klachten verhelpen. Het is dus belangrijk dat u bewoners klachten bij ons blijven melden. Bewoners kunnen klachten voortaan melden in de buurt, namelijk bij het informatiepunt van Rochdale aan het Piet Paaltjenspad 6. Daarnaast gaan we dus aan de slag met het maken van een plan voor de korte termijn.

Nieuwsbrieven
Juni 2022

Vragen? Kom langs bij het spreekuur!

Wij zijn 3 keer per aanwezig bij Informatiepunt aan het Piet Paaltjenspad 6, namelijk op:

  • Maandag van 13.00 tot 16.00 uur
  • Woensdag van 13.00 tot 15.00 uur
  • Vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur

U kunt binnenlopen voor al uw vragen over de renovatie, sloop-nieuwbouw van uw woning en wat dat voor u betekent