Geen objecten gevonden

Visitatie

Corporaties zijn verplicht zich eens per vier jaar te laten visiteren. Via een visitatie wordt gekeken of de prestaties van de organisatie aansluiten op de ambities. De visitatiecommissie toetst wat er van alle plannen en afspraken van de corporatie in de afgelopen vier jaar terecht is gekomen. In 2016 heeft de visitatie van Rochdale plaatsgevonden. Het resultaat is vastgelegd in het visitatierapport.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden