Geen objecten gevonden

Kinkerbuurt fase 5

In 1915-1919 heeft de toenmalige ‘Coöperatieve Bouwvereniging Rochdale’ de woningen in de Kinkerbuurt laten bouwen. In de jaren 90 is gestart met de voorbereiding van renovatieplannen en in 2002 zijn we met de werkzaamheden begonnen. Kinkerbuurt fase 1, 2 , 3 en 4 zijn afgerond. Die woningen zijn gerenoveerd. Nu is fase 5 aan de beurt. Fase 5 omvat de volgende woningen:

 • Bellamystraat 127-143
 • Hasebroekstraat 90-106 en 114-118
 • Tweede Kostverlorenkade 111-114
 • Van Effenstraat 2-12
Wat gaan we doen?

De woningen worden onder andere voorzien van betere warmte- en geluidsisolatie, nieuwe stand- en grondleidingen, een nieuwe badkamer, keuken en nieuwe technische installaties. Daarnaast wordt de fundering hersteld en worden de dakbedekking en hemelwaterafvoeren vervangen. We reinigen de gevel, voeren schilderwerkzaamheden uit, vervangen gevelramen en woningtoegangsdeuren. Ook worden de tuinen, balkons en trappenhuizen opgeknapt. In totaal neemt de renovatie ongeveer 1 jaar in beslag.

Werkzaamheden aan de woning

In de woningen worden de volgende werkzaamheden verricht:

 • controle op asbest
 • aanbrengen van isolatie en HR++-glas
 • vervangen stand- en grondleidingen
 • vervangen van de binnendeuren, behalve in monumentwoningen
 • vernieuwen van badkamer/toilet
 • vervangen van de keuken
 • aanbrengen van 24 Volt-aansluiting in de zolderbergingen
 • vernieuwen van alle technische installaties
 • vernieuwen en verplaatsen meterkasten
 • aanbrengen van individuele centrale verwarming
 • aanbrengen van individuele mechanische ventilatie
 • vervangen van het plafond
 • wandafwerking (wanden behangklaar maken)
 • aanbrengen van vloer- en plafondisolatie
 • isoleren voor- en achtergevel
 • funderingsherstel

Werkzaamheden buiten de woningen

Buiten de woningen voeren we de volgende werkzaamheden uit:

 • vervangen van de dakbedekking en alle lood en zinkwerken
 • vervangen van gevelramen en inhaakkozijnen
 • schilderen houtwerk
 • vervangen van alle regenpijpen en dakgoten
 • reinigen van de voorgevel
 • vervangen van de toegangsdeuren naar de woningen
 • opknappen en schilderen trappenhuizen
 • vervangen van balkonhekken
 • vernieuwen balkonvloeren
 • opschonen van tuinen
 • beplaten van de afscheidingen tussen zolderbergingen

Wat betekenen de werkzaamheden voor u?

De werkzaamheden zijn ingrijpend. Deze kunnen niet worden uitgevoerd terwijl u in uw woning woont. Daarom moet u (tijdelijk) verhuizen.

U heeft vier mogelijkheden:

 1. U keert na de werkzaamheden terug naar uw huidige woning. Dan kunt u tijdelijk gebruikmaken van een wisselwoning. U verhuist dus 2 keer.
 2. U keert na de werkzaamheden terug naar een andere woning in fase 5. Dan kunt u tijdelijk gebruikmaken van een wisselwoning. U verhuist dus 2 keer.
 3. U verhuist naar een opgeleverde woning in fase 4. U verhuist dus 1 keer.
 4. U gebruikt uw stadsvernieuwingsurgentie en zoekt ergens anders een woning. U verhuist dus 1 keer.

Hogere huur na renovatie

Door de renovatie stijgt de kwaliteit van uw woning en verbetert het wooncomfort. Deze zogeheten geriefsverbeteringen rekenen wij door in de huur.
De huurverhoging bedraagt € 110,96 per maand voor de etagewoningen en € 105,10 voor benedenwoningen. 

Wat is de planning?

Op 1 maart 2018 is de renovatie van fase 5 gestart. De woningen worden naar verwachting in de eerste helft van 2019 opgeleverd. Van de 124 bewoners keert bijna de helft terug naar de eigen woning of naar een andere woning in het complex. Deze mensen wonen nu tijdelijk in een wisselwoning.

Hoe houden we u op de hoogte?

Over de stand van zaken van de renovatie houden wij u op de hoogte via nieuwsbrieven. Informatie die alleen u aangaat, bijvoorbeeld over uw verhuizing, ontvangt u per brief. Alle nieuwsbrieven die tot nu toe verschenen zijn, vindt u ook in de rechterkolom.

Contact

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op, dat kan via chat (rechtsonder) of u belt 020 215 00 00. Kijk op rochdale.nl/contact voor alle contactgegevens.

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden