Tip of klacht over onze dienstverlening?

Meld dit bij ons

Brochure

Een geschil melden doet u hier

De Geschillenadviescommissie

p/a Woningstichting Rochdale

Postbus 56659

1040 AR Amsterdam.

KvK nummer 33012701