Klachtencommissie

Heeft u eerder een klacht gemeld en is deze klacht volgens u niet goed opgelost, dan is er sprake van een geschil. U kunt het geschil dan schriftelijk voorleggen aan de onafhankelijke Klachtencommissie. U betaalt geen kosten voor het indienen van een klacht bij de Klachtencommissie.

Onafhankelijke Klachtencommissie

Deze commissie bestaat uit een voorzitter, een lid (en een plaatsvervangend lid) op voordracht van de Huurdersorganisatie (Bewonersraad) en een lid (en een plaatsvervangend lid) op voordracht van de Raad van Bestuur. De leden van de commissie zijn onafhankelijk en zijn niet in dienst van Rochdale.

Indienen geschil

Een geschil kunt u schriftelijk indienen. Stuur uw brief met uw geschil

  • Per post

Woningstichting Rochdale
t.a.v. de Klachtencommissie
Postbus 56659
1040 AR Amsterdam

  • Per e-mail: klachtencommissierochdalenl

Welke gegevens hebben wij van u nodig?

Voordat wij uw geschil kunnen behandelen, hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Vermeld in ieder geval onderstaande informatie in uw brief. 

  • Uw naam, adres en telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent.
  • Een omschrijving van het geschil (Wat ging er mis? Wie waren er bij betrokken? Wanneer vond het plaats? Welke stappen zijn er door u ondernomen?).
  • Wat Rochdale heeft gedaan om de klacht op te lossen.
  • De door uw gewenste oplossing. 

Beoordeling geschil

De commissie gebruikt het Reglement Klachtencommissie Woningstichting Rochdale om een geschil te beoordelen.  

De commissie toetst als eerst of het geschil voldoet aan de criteria zoals vermeld in het reglement. Als dat niet zo is, krijgt u daarover een schriftelijk bericht.

Als het geschil aan de criteria voldoet, dan kan de commissie partijen uitnodigen voor een hoorzitting. Beide partijen (zowel u als Rochdale) worden gehoord en de commissie geeft daarna een advies aan de Raad van Bestuur van Rochdale. De commissie beoordeelt alleen of een klacht gegrond of niet gegrond is. 

De klachtencommissie doet geen uitspraken over:

  • Huurprijzen of huurprijs-gerelateerde geschillen (bijvoorbeeld huurprijsverhoging, huurprijsvermindering of afrekening servicekosten). Hiervoor kunt u naar de Huurcommissie.
  • Schadevergoedingen of over de hoogte van schadevergoedingen. Hiervoor kunt u naar de (kanton)rechter.

Downloads

Reglement Klachtencommissie (.pdf)
Meer informatie
Website Huurcommissie