Aanpassing handicap

De aanvraagprocedure voor een woningaanpassing wegens een lichamelijke handicap verschilt per gemeente. Ook maakt het verschil of het om een grote of een kleine aanpassing gaat.

Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Hiervoor zijn soms aanpassingen in de woning nodig.

Kleine aanpassingen wegens een handicap

Kleine aanpassingen kunt u zelf aanschaffen of een bedrijf inhuren dat dit voor u regelt. Wij stellen hier geen bijzondere eisen aan, behalve deugdelijke bevestiging. U bent zelf verantwoordelijk om deze kleine aanpassingen te onderhouden of vervangen.

Voorbeelden van kleine aanpassingen zijn:

 • verhoogde toiletpot plaatsen
 • een douchezitje plaatsen
 • wandbeugels plaatsen
 • drempels verwijderen

Grote aanpassingen wegens een handicap

Grote aanpassingen vallen onder de Wmo. Hiervoor kunt u terecht bij het Wmo-loket van de gemeente waar u woont. Het Wmo-loket regelt en financiert de aanpassingen en neemt contact op met Rochdale over goedkeuring en plaatsing.

Voorbeelden van grote aanpassingen zijn:

 • aanleggen van hellingen
 • plaatsen van een traplift
 • plaatsen van een aangepaste automatische deuropener
 • een hefboomraamsluiting
 • een verbouwing
 • aanleggen van een oplaadpunt scootmobiel in de woning (In de algemene ruimtes is dit niet toegestaan)

 

Woning aanpassen wegens handicap

   

Hoofd-item: Woning & Onderhoud

Aanspreekpunt

Afhandeling

Achtergrondinformatie over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

Deze wet is per 1 januari 2015 in werking getreden. Gemeenten zijn verantwoordelijk. Gehandicapte huurders mogen zonder toestemming van de eigenaar (Rochdale) hun huurwoning aanpassen.

Het gaat om veranderingen die ervoor moeten zorgen dat mensen met een beperking goed in hun huis kunnen wonen, zoals bijvoorbeeld een traplift of aanpassingen om een woning rolstoeltoegankelijk te maken. Gemeenten kunnen besluiten tot het aanpassen van een woning of het verstrekken van een Persoonsgebonden Budget (PGB) voor een woningaanpassing waarbij de huurder de aanpassing zelf regelt.

Een corporatie moet de wijziging toestaan en de huurder is niet verplicht de aanpassingen ongedaan te maken of de corporatie financieel te compenseren na beëindigen van het huurcontract. Indien de gemeente een PGB uitkeert voor de woningaanpassing, dan wordt het bedrag rechtstreeks aan de huurder overgemaakt. De woningeigenaar (Rochdale) heeft wel het recht om voorafgaand aan de aanpassingen aan de woning, gehoord te worden door de gemeente. Daarbij kan de corporatie uitvoeringskwesties aan de orde stellen.


Aanvragen grote aanpassing vanwege een handicap:

Deze vallen onder de Wmo (zie Wmo-loket van de gemeente waar men woont). Het loket regelt en financiert de aanpassingen en neemt contact op met Rochdale (Opzichter) voor afstemming over goedkeuring en/of plaatsing.

 • aanleggen van hellingen
 • plaatsen traplift
 • plaatsen aangepaste automatische deuropener
 • hefboomraamsluiting
 • een verbouwing
 • aanleggen oplaadpunt scootmobiel in de woning
 • aanleggen oplaadpunt scootmobiel in de Algemene Ruimte *

* Rochdale zal aanvragen m.b.t. het oplaadpunt scootmobiel in algemene ruimtes in Amsterdam niet goedkeuren vanwege brandveiligheid, ook omdat de Brandweer geen vergunning hiervoor geeft. Dus het heeft geen zin om hiervoor naar het Wmo-loket te gaan. Mogelijk dat er in de toekomst ander beleid over komt. In andere steden is wel toestemming mogelijk.


Telefoonnummers Wmo-loketten

Klik op de betreffende gemeente voor actuele openingstijden en contactgegevens.


Aanvragen kleine aanpassing vanwege een handicap:

 • een verhoogde toiletpot plaatsen
 • een douchezitje plaatsen
 • wandbeugels plaatsen
 • drempels verwijderen (dit mag zonder toestemming van Rochdale)
 • extra trapleuning plaatsen

Deze aanpassingen vallen niet meer onder de Wmo. Huurder kan sinds 1 januari 2015 ook niet meer terecht bij Rochdale. Huurder kan deze hulpmiddelen zelf aanschaffen of een bedrijf inhuren dat dit plaatst. Rochdale stelt hier geen bijzondere eisen aan, behalve deugdelijke bevestiging.

Opzichter

Aanspreekpunt voor verzoeken vanuit het Wmo. De Opzichter schakelt met het Wmo-loket (en niet met huurder).


Wmo-loket

Is het aanspreekpunt voor huurder (en niet de Opzichter). Huurders die aanpassingen wensen in de woning kunnen direct naar het Wmo-loket.


VvE-bestuur

Het VVE-bestuur gaat over grote aanpassingen in de algemene ruimten. Deze worden nooit bekostigd door de VvE (wel door de Wmo).

KDV

 

Beleid over plaatsing scootmobielen in algemene ruimte

Er is nog geen overzicht waar het wel en niet mag. Wie de elektra betaalt voor reeds bestaande scootmobielaansluitingen staat niet in beleid.

Plaatsen kan wel in separate ruimtes:

 • Scootmobiel ruimtes
 • Privé berging
 • Gemeenschappelijke berging
 • Binnentuin/straat
 • Gemeenschappenschappelijke ruimte (als dat geen onderdeel uit maakt van een vluchtroute)
 • In de eigen woning

Rochdale moet per complex bekijken waar het kan. Hier komen nog afspraken over. De aanvraag verloopt als een gewone Wmo-voorziening en dus via het Wmo-loket.


AVG

Persoonsgegevens verstrekken?

 • Afhandeling in de 1e lijn
  Aan huurder stel je 2 controlevragen.
 • Doorverbinden naar 2e lijn
  Stel altijd 3 controlevragen aan huurder.

Welke controlevragen stel je aan huurder:

 • Geboortedatum
 • Bonnummer
 • Rekeningnummer (laatste 4 cijfers)
 • Huurprijs (tot voor de komma)
 • Ingangsdatum contract (tot op de maand)
 • Contractnummer

Overige klanten of andere verwerkingshandelingen?

Check het privacyprotocol

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Antwoord overnemen in AX

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden