Ons verhaal Over ons Werken bij Rochdale

Kolenkitbuurt

Vernieuwing Kolenkitbuurt Midden & Noord

In 2003 is de vernieuwing van de Kolenkitbuurt gestart. 1.400 woningen zijn gerenoveerd of gesloopt en opnieuw gebouwd en er zijn 900 nieuwe woningen bij gekomen. Ook de openbare ruimte is voor een deel aangepakt. 

Het vernieuwen van het laatste deel van de Kolenkitbuurt, namelijk Midden & Noord, duurt naar schatting 10 tot 15 jaar. Rochdale pakt dit samen op met gemeente Amsterdam. Nog ongeveer 700 woningen uit de jaren '50 moeten vernieuwd of verbeterd worden. Wanneer we deze woningen ook hebben opgeknapt of vervangen, is de vernieuwing van de Kolenkitbuurt afgerond.

 

 

Samen met de buurt

We vinden het belangrijk dat bewoners mee kunnen denken. Daarom zijn afgelopen jaar vijf buurtorganisaties de buurt in gegaan om om verhalen en wensen van bewoners in kaart te brengen. Welke vragen zijn er bijvoorbeeld? Wat gaat goed en wat kan nog beter geregeld worden? Wat zijn wensen en dromen voor de toekomst? Hoe moet de Kolenkitbuurt Midden & Noord er over 10 tot 15 jaar uit zien? En wat moet juist niet veranderen en blijven zoals het nu is?

We nemen de wensen van bewoners en belanghebbenden mee in onze plannen voor de woongebouwen en de buurt. En voor het verbeteren van de openbare ruimte.

Wat gaan we doen?

Na de zomer starten we met het maken van een ontwerp voor de vernieuwing van de buurt. Een ontwerp dat samen met de buurtbewoners wordt gemaakt. Actieve buurtbewoners gaan daarvoor de buurt in om te horen wat u belangrijk vindt. Deze informatie wordt gebruikt voor het  ontwerp. Dit duurt ongeveer 6 maanden. Wij verwachten dat we begin 2022 het nieuwe ontwerp aan de buurt kunnen laten zien.

 

Wat gaat er in de buurt gebeuren?

Sinjeur Semeynsstraat en Schaapherderstraat

We gaan de woningen slopen en vervangen voor nieuwbouw. In de nieuwbouw komen ongeveer 200 extra woningen. Ook woningen speciaal voor gezinnen, jongeren en ouderen. Rochdale en de Projectcommissie zijn nog bezig om het sociaal plan af te maken. Hierin staat onder andere wat de sloop voor u betekent en welke regelingen voor u gelden. Kijk voor meer informatie op de projectpagina

Akbarstraat en Wiltzanghlaan

Op basis van wat we nu weten, willen we de 198 woningen renoveren. We isoleren de gevels, het dak en de vloeren en vervangen de kozijnen en ramen. Ook vervangen we de keuken, de badkamer, de plafonds en de elektrische installatie. Hierdoor wordt de woning bijna even comfortabel als een nieuwbouwwoning. Kijk voor meer informatie op de projectpagina. 

Piet Paaltjenspad

Rochdale is de mogelijkheden voor deze woningen nog aan het onderzoeken. Eén van de ideeën is om de woningen te vervangen door ruimte voor buurtvoorzieningen, zoals een kinderdagverblijf, wasserette of horeca. Kijk voor meer informatie op de projectpagina.

Noordelijk veld

Rochdale is het plan voor deze woningen nog verder aan het onderzoeken. Inmiddels is er meer bekend over de technische staat van deze woningen. Met deze informatie maken we een plan voor de korte termijn en de langere termijn. Wat moet er snel gebeuren vanwege bijvoorbeeld de veiligheid? En wat pakken we later aan? Deze keuzes moeten wij nog maken. Kijk voor meer informatie op de projectpagina.

Samen met gemeente Amsterdam

Het plan voor uw buurt gaat niet alleen over de woningen, maar ook over het groen, plekken om elkaar te ontmoeten, te spelen en te werken. Gemeente Amsterdam wil graag meer ruimte maken voor sociale hulp in de buurt. Denk bijvoorbeeld aan huiswerkbegeleiding, talentontwikkeling voor jongeren, hulp en advies bij schulden of opvoeding. Maar ook een plek waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten. Uit de gesprekken die het Collectief met buurtbewoners heeft gevoerd is ook gebleken dat er veel behoefte is aan ontmoetingsplekken in de buurt.

Ruimte voor de ondernemende Kolenkitter

In de Kolenkitbuurt zijn er veel kleine bedrijven. Maar het is lastig om in deze buurt te groeien. In het vernieuwingsplan willen we hier ruimte voor maken. Hoe dit er precies uit gaat zien weten we nog niet. Daarover gaan we graag met de ondernemers in de buurt in gesprek.

Openbare ruimte

De openbare ruimte, dat is de ruimte rondom de woningen, pakken we bij de vernieuwing van de buurt ook aan. Het groen blijft belangrijk. Er komen meer plekken om elkaar te ontmoeten. Over de binnentuinen gaan we met bewoners praten. We denken aan binnentuinen waar het groen door iedereen gebruikt kan worden. Zoals een moestuin of een bloementuin. Samen kijken we welke wensen er zijn en wat mogelijk is. De straten richten we opnieuw in. We kijken ook hoe het verkeer in de buurt veiliger kan. Bijvoorbeeld hoe we fietsers en voetgangers de ruimte kunnen geven en hoe we de straten beter bereikbaar kunnen maken.

Lees meer over

Vragen? Kom langs bij het spreekuur!

Wij zijn 3 keer per aanwezig bij Informatiepunt aan het Piet Paaltjenspad 6, namelijk op:

  • Maandag van 13.00 tot 16.00 uur
  • Woensdag van 13.00 tot 15.00 uur
  • Vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur

U kunt binnenlopen voor al uw vragen over de renovatie, sloop-nieuwbouw van uw woning en wat dat voor u betekent

Hoi, ik ben Anouk, adviseur projectparticipatie bij Rochdale. Heeft u een vraag? U kunt me mailen!