Geen objecten gevonden

Kolenkitbuurt

Vernieuwing van de Kolenkitbuurt: blokken 3 en 4

Aan het begin van de eeuw is gestart met een grootschalig verbeterproject van de Kolenkitbuurt. Het was toen de bedoeling dat vrijwel alle woningen gesloopt zouden worden om plaats te maken voor nieuwbouw. Daarom zijn ook veel vaste huurders uit de Baas Gansendonckstraat en Blauwvoetstraat vertrokken. Hun plek werd ingenomen door tijdelijke huurders.

Op 11 april 2017 organiseerden we een informatieavond voor de resterende huurders in de blokken 3 en 4. Hier werden zij bijgepraat over de voortgang. Er werd onder andere verteld dat we de mogelijkheid van sloop-nieuwbouw alsnog zouden onderzoeken.

In februari 2018 hebben we besloten om de 84 woningen aan de Baas Gansendonckstraat 1 t/m 19 en Blauwvoetstraat 20 t/m 40 toch te renoveren. Dit gebeurt op dezelfde wijze als blok 1 en blok 2.

Wat gaan we doen?

In de woningen

In de woningen vinden de volgende werkzaamheden plaats:

 • De complete elektrische installatie wordt vervangen.
 • De voor- en achtergevel worden van binnenuit geïsoleerd.
 • Kachels en geisers worden verwijderd.
 • Er komt mechanische ventilatie.
 • Alle plafonds worden geïsoleerd om de brandveiligheid te vergroten.
 • De vloeren op de begane grond worden geïsoleerd.
 • De standleidingen (verticale afvoerleidingen) worden vervangen.
 • De privétuinen van de woningen op de begane grond worden vergroot.

Buiten de woningen

Buiten de woningen worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • De gevel wordt gereinigd en waar nodig hersteld.
 • De kunststof kozijnen worden vervangen door houten kozijnen met HR++-glas.
 • Het dak wordt van bovenaf geïsoleerd.
 • De balkonhekken aan de voorzijde worden vervangen.
 • De verlichting in de bergingsgangen wordt vernieuwd.
 • De vloeren en wanden in de trappenhuizen worden opgeknapt.
 • De trappenhuizen worden geschilderd en de vloer op de begane grond wordt gecoat.
 • De trappenhuizen worden voorzien van nieuwe LED-verlichting.
 • Er wordt gecontroleerd op asbest en waar nodig wordt dat verwijderd.

Wat is de planning?

Augustus/september 2018:

 • start renovatie

December 2019:

 • oplevering

Hoe houden we u op de hoogte?

Zijn er nieuwe ontwikkelingen? Dan informeren wij u hierover via de nieuwsbrief. U ontvangt deze per post of per e-mail. U vindt alle nieuwsbrieven ook in de rechterkolom op deze webpagina.

Contact

Bewonersbegeleider Rochdale

Voor alle niet-technische vragen en problemen rondom de werkzaamheden kunt u terecht bij uw bewonersbegeleider Ber Maas. Ber is van maandag tot en met donderdag bereikbaar.

Telefoon: 06 2973 1030

E-mail: bmaasrochdalenl 

Overige zaken

Voor alle overige zaken kunt u contact opnemen met onze klantenservice via 020 215 00 00 of inforochdalenl.