Geen objecten gevonden

De geschiedenis van de Kolenkitbuurt

De Kolenkitbuurt ligt in Amsterdam-West tussen de ringweg A10 en het spoor. Aan de noordzijde loopt de Kolenkitbuurt tot aan de Haarlemmerweg. Aan de zuidzijde tot aan de Erasmusgracht. De Bos en Lommerweg verdeelt de buurt in een noordelijke helft (de Ringspoorzone) en een zuidelijke (het Zuidelijk Veld).

Vernieuwing Bos en Lommer

De Kolenkitbuurt ligt in het voormalige stadsdeel Bos en Lommer. Deze hele wijk zit enorm in de lift. Ook collega-corporaties Stadgenoot en Eigen Haard zijn druk bezig met het vernieuwen van hun bezit.

Zo is het zogeheten Borstblok aan de Bos en Lommerweg en Woutertje Pietersestraat gerenoveerd. En zijn de bouwwerkzaamheden van nieuwbouwproject Rhapsody in West aan het Jan van Schaffelaarplantsoen in volle gang.

Licht, lucht en ruimte

De Kolenkitbuurt is relatief klein, met ruim 7.000 inwoners. Toen de buurt werd gebouwd, in de jaren 50, lag die aan de rand van de stad. De buurt maakt deel uit van de Westelijke Tuinsteden. Het ideaal van een groene, open stad, met licht, lucht en ruimte stond bij de bouw ervan centraal.

Juni 1952: de Leeuwendalersweg, Blauwvoetstraat, Ernest Staesstraat en Jacob van Arteveldestraat, met daarvoor de Erasmusgracht. (Foto: Stadsarchief Amsterdam)

Grote veranderingen

De Kolenkitbuurt is in de loop der tijd enorm veranderd. Ze werd ontwikkeld als een buurt waar arbeiders goede en betaalbare woningen konden huren in een omgeving met veel sociale contacten. Maar de welvaart groeide en daarmee ook de samenstelling van de bevolking; wie het beter kreeg, vertrok. Zo werd de Kolenkitbuurt een wijk voor mensen met minder kansen.

Stedelijke vernieuwing

Voor de Kolenkitbuurt is in 2003 een stedelijk vernieuwingsplan (VNP) vastgesteld. Hierin is vooral sprake van sloop en nieuwbouw. Door de crisis op de woningmarkt vertraagde de stedelijke vernieuwing. Hierdoor was het niet mogelijk om de plannen voor sloop-nieuwbouw binnen de planning te realiseren.

Om de stedelijk vernieuwing weer op gang te krijgen, zijn de afspraken erover herzien. Niet langer was sloop-nieuwbouw de enige oplossing.

In 2015 is de Vaststellingsovereenkomst Zuidelijk Veld Kolenkitbuurt getekend. In 2021 zal de gehele vernieuwing voltooid zijn.