Geen objecten gevonden

Nieuws

Bewonerscommissie en Bewonersondersteuner

Nadat de bewonerscommissie De Maansikkel haar werk neerlegde, heeft de Bewonersraad van Rochdale (BWR) de taken overgenomen. Kevin van Beek is namens het Wijksteunpunt Wonen de ondersteuner gebleven. Raymond van Harte, uw bewonersbegeleider vanuit Rochdale, verliet in maart Rochdale. Michel Kappenberg is uw nieuwe bewonersbegeleider.

Achterbanraadpleging

Om het gekwalificeerd advies te kunnen schrijven hield de BWR een achterbanraadpleging onder de 16 reguliere huurders met een contract voor onbepaalde tijd. De overige reguliere bewoners verhuisden al eerder, veelal met de toen geldende stadsvernieuwingsurgentie. Op dit moment verhuren we 148 woningen met een contract voor bepaalde tijd via onder andere Zwerfkei en DUWO.

Gekwalificeerd adviestraject

Op 24 maart, exact binnen de vastgestelde termijn van zes weken, heeft de BWR gekwalificeerd advies gegeven op de plannen van Rochdale. De BWR verzocht Rochdale een aantal zaken in de brochure beter te omschrijven of aan te vullen. Rochdale nam een aantal adviezen over en herschreef de brochure.

Definitieve bewonersbrochure

Alle reguliere huurders ontvangen binnenkort deze definitieve bewonersbrochure met daarbij een samenvatting van de adviezen. Hiermee rondden we het collectieve traject af en gaan we verdere vervolgafspraken individueel met u maken.

Gesprekken blok 1

Op dit moment voert Michel Kappenberg gesprekken met de vier reguliere huurders van het eerste blok (Blauwvoetstraat 2 t/m 16 en Ernest Staesstraaat 45). Alle gesprekken rondden we in mei af want de uitvoering gaat nu echt starten.

Uitvoering blok 1

De renovatie van het eerste blok (Blauwvoetstraat 2 t/m 16 en Ernest Staesstraaat 45) start half mei. De aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren is Vios bouw en Onderhoud uit Amsterdam.
Vios stuurt alle huurders nog een brief met informatie over bijvoorbeeld  werktijden, bouwverkeer en werkzaamheden.

Opzeggen tijdelijke huur

Een aantal tijdelijke bewoners uit het eerste blok (Blauwvoetstraat 2 t/m 16) heeft van Rochdale een huuropzegging ontvangen. Dat is nodig omdat we eind april 2016 starten. De woningen uit het eerste blok moeten dan leeg zijn.
We hebben ook vier wisselwoningen nodig. Dat zijn woningen waar huurders met een vast huurcontract tijdelijk in verblijven tijdens de werkzaamheden. Deze woningen bevinden zich in het laatste blok dat Rochdale aanpakt (B. Gansendonckstraat 1 t/m 19). Ook deze tijdelijke huurders hebben een huuropzegging ontvangen.

Dan is er nog een derde reden waarom tijdelijke huurders een opzegging ontvangen. Dat is als de vergunning voor tijdelijke verhuur in die woning bijna verloopt. Wettelijk mag Rochdale een woning zeven jaar tijdelijk verhuren als daar een vergunning voor is afgegeven. Daarna moet de tijdelijke huur worden opgezegd. Rochdale houdt zich aan deze wettelijke regel.

De overige tijdelijke huurders in de blokken 2, 3 en 4 ontvangen pas een huuropzegging als de werkzaamheden in dat blok starten. Ze krijgen die opzegging uiterlijk drie maanden voor de datum waarop de woning leeg moet zijn.

Koop

De lege woningen worden na renovatie verkocht. Belangstellenden vinden alle informatie op de website van Koelkit.

Deel deze pagina