Geen objecten gevonden

Tijdelijke vertraging onderhoudswerk Koornhorst 

De werkzaamheden in seniorencomplex De Koornhorst in Amsterdam Zuidoost zijn tijdelijk stilgelegd. Er is asbest is ontdekt in oude kitresten en afdichtingsmateriaal. Een gespecialiseerd bureau gaat onderzoeken wat er precies aan de hand is. 

In opdracht van Rochdale is een aannemer bezig met werkzaamheden in de Koornhorst: onderhoud aan de ventilatie, aanleggen van warmtemeters en maatregelen om de brandveiligheid te verbeteren. Het werk is stilgezet toen asbest werd opgemerkt in verwijderde kitresten en afdichtingsmateriaal. 

Een gespecialiseerd bedrijf is ingeschakeld om te onderzoeken wat er precies aan de hand is. Over ongeveer een week zal bekend zijn hoe het werk het beste hervat kan worden. 

Voor de bewoners is het vervelend dat het werk vertraging oploopt, maar Rochdale wil geen onnodig risico nemen. Zodra er een goed beeld van de situatie is, krijgen de bewoners bericht hoe de aannemer verdergaat.

 

Update 30 mei 2022

Geen nieuwe asbestbesmettingen in de Koornhorst. Gelukkig maar. Voordat het renovatiewerk wordt hervat, onderzoeken we alle woningen die nog niet aan de beurt zijn geweest . Een planning voor de inventarisatie is in de maak.

Update 20 mei 2022
Inmiddels zijn 25 van de 31 woningen onderzocht en doorgemeten. Er zijn geen nieuwe besmettingen geconstateerd. De GGD is op de hoogte van de situatie. Wie zich zorgen maakt over zijn of haar gezondheid kan contact opnemen met het Team Milieu en Gezondheid. Telefoonnummer: 020 555 5405.

Update 16 mei 2022
Op 4 mei werd het renovatiewerk in de Koornhorst stilgelegd. In het bouwafval waren asbest-resten ontdekt. Op dat moment waren er 31 woningen gerenoveerd. Deze worden nu onderzocht door een gespecialiseerd bedrijf. Gemeten wordt of er asbest is vrijgekomen. Van de 31 woningen zijn inmiddels 16 woningen doorgemeten. In één woning werd asbest gesignaleerd, alleen in de berging. De berging is schoongemaakt. De andere 15 woningen waren helemaal asbestvrij. De komende tijd worden de resterende 15 woningen doorgemeten.

Meer informatie

Pim de Ruiter, woordvoerder Rochdale, 06 27 32 98 01