Veelgestelde vragen loden leidingen

Loden leidingen zijn volop in het nieuws. Veel huurders maken zich zorgen. Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over loden leidingen. Heeft u meer informatie nodig? Dan kunt contact met ons opnemen. De Amsterdamse woningcorporaties werken nauw samen met de gemeente, de GGD, Waternet en !Woon om loden leidingen zo snel mogelijk op te sporen, huurders goed te infomeren en een zorgvuldige vervanging van de waterleidingen als er lood wordt aangetroffen.

Wat is er aan de hand?

Er is lood aangetroffen in het drinkwater in de Tuindorpen, Amsterdam Noord en West. Loden waterleidingen kunnen looddeeltjes afgeven, die niet goed zijn voor de gezondheid. Vooral voor zwangere vrouwen en kleine kinderen is lood een risico. 

Wat zijn loden leidingen?

Water loopt vanaf het waternet naar uw woning via waterleidingen. Deze liggen vaak onder de vloeren en in de fundering van de woning. In sommige oudere woningen en andere gebouwen kunnen nog stukken loden waterleidingen liggen. Loden leidingen werden vroeger vaker gebruikt voor de aanleg van waterleidingen. Wanneer drinkwater door deze loden leidingen stroomt, dan is dat slecht voor de kwaliteit van het water. Daarom zijn loden leidingen sinds 1960 niet meer toegestaan. Tegenwoordig gebruiken we koper of kunststof.

Zitten er loden leidingen in mijn huis?

In oudere huizen (gebouwd vóór 1945) is vaak lood gebruikt. Als u in een huis woont van ná 1960, dan zijn er geen loden waterleidingen aanwezig. Is het huis van vóór 1960? Dan is de loden waterleiding vaak al vervangen. Soms weten we dat zeker, soms niet. Dat brengen we nu in kaart. 

Om welke wijken en buurten gaat het?

Loden leidingen zijn in heel Nederland tot 1960 gebruikt. In oudere buurten is de kans groter dat er lood aanwezig is dan in nieuwe buurten. De Amsterdamse woningcorporaties brengen nu in kaart waar mogelijk loden leidingen aanwezig zijn. Zodra we meer informatie hebben, hoort u van ons. 

Zit er lood in woningen van Rochdale?

In een beperkt aantal woningen van Rochdale is lood aangetroffen. 

Waarom zijn loden leidingen niet al vervangen?

Veel loden waterleidingen zijn al vervangen. Sommige loden waterleidingen zijn alleen te vervangen als vloeren en muren worden opengebroken. Dat combineren we dan bijvoorbeeld met groot onderhoud, woningverbetering of renovatie of als de woning leeg komt. En soms kun je loden waterleidingen alleen vervangen als alle buren meewerken. Dat is niet altijd het geval. Daarom onderzoeken we waar we loden waterleidingen nog moeten vervangen, met weinig overlast voor de bewoner. Indien mogelijk sluiten we woningen direct aan op leidingen van waterleidingbedrijf Waternet.

Ik heb een voormalige huurwoning van Rochdale gekocht, is er lood in mijn woning?

Is uw woning van vóór 1960 en vermoedt u  dat u loden leidingen heeft? Neem dan contact met ons op. We kijken dan samen of wateronderzoek nodig is.  

Hoe doet Rochdale onderzoek naar loden leidingen?

We sporen nu (historische) gegevens op om meer te weten te komen. Welke onderhoudswerkzaamheden hebben er de afgelopen tientallen jaren plaatsgevonden? Zijn loden waterleidingen toen vervangen? Waar liggen ze precies? Pas als we dat weten, kunnen we een oplossing bedenken. Als we meer weten, dan hoort u dat van ons. 

Wat kan ik zelf doen?

Heeft u kleine kinderen of bent u zwanger? Laat dan uw drinkwater testen. U kunt daarvoor contact met ons opnemen. Wij zorgen dan dat er een watertest wordt ingepland. 

Als u vragen heeft over gezondheid en lood kunt u contact opnemen met de GGD. Zij kunnen een advies geven dat is afgestemd op uw situatie. Kijk voor meer informatie op de website van de GGD. Medewerkers van de GGD kunnen ook advies geven dat is afgestemd op individuele situaties. Daarvoor is de GGD telefonisch bereikbaar op 020 555 5911.