Geen lood meer in het drinkwater

Lood in het drinkwater kan gezondheidsproblemen opleveren, vooral bij jonge kinderen en ongeboren kinderen. Daarom mogen er al sinds 1960 geen loden waterleidingen meer worden gebruikt. Inmiddels hebben woningcorporaties bijna al hun woningen die vóór 1960 zijn gebouwd loodvrij gemaakt. Als er loden leidingen waren, zijn die vrijwel overal weggehaald. Op dit moment wordt hard gewerkt om ook nog de laatste restanten weg te krijgen.

Samen de schouders eronder

De combinatie lood en drinkwater is niet meer van deze tijd. Daarom werken corporaties nauw samen met de gemeente, de GGD, Waternet en !Woon om het drinkwater in woningen te onderzoeken, huurders te informeren en (waar nodig) leidingen te vervangen. Meer informatie over ‘operatie lood’ vindt u op hun websites:


Waar zit nog lood?

Tussen 1970 en 1990 hebben corporaties de meeste loden waterleidingen uit hun oudere woningen verwijderd. Hier en daar kunnen er toch nog restanten zitten. Deze leidingen – meestal korte stukken – zijn vaak niet goed zichtbaar, maar liggen onder de vloer of zijn weggewerkt in bijvoorbeeld leidingschachten. Als door deze leidingen nog kraanwater stroomt, kan dat invloed hebben op de waterkwaliteit.

Meten en vervangen

De corporaties werken hard om overal waar nog lood zit, ook al is dat een klein stuk, dat weg te halen. Om te weten óf er lood aanwezig is, worden er watermetingen gedaan door gecertificeerde bureaus. Een laboratorium onderzoekt het water. Als blijkt dat er meer dan 5 microgram lood per liter in het drinkwater zit, wordt onderzocht waar het lood zich bevindt en komt er een plan om dat te verwijderen.

Vertraging door corona

Door de Coronacrisis heeft het opsporen van loden leidingen overal enige vertraging opgelopen. De inzet blijft om eind 2021 precies in beeld te hebben waar nog lood zit en hoe dat zal worden vervangen door leidingen van koper of kunststof materiaal.

Veelgestelde vragen

Heb ik loden leidingen in mijn huis?

In huizen van vóór 1945 is vaak lood gebruikt. Tussen 1945 en 1960 kozen bouwers steeds vaker voor andere materialen. Sinds 1960 mogen loden waterleidingen volgens de wet niet meer worden gebruikt. Rochdale heeft uit oudere woningen de meeste loden waterleidingen al vervangen door leidingen van koper of kunststof materiaal. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij onderhoud, renovatie of na een lekkage. Soms weten we niet zeker of dit gebeurd is. Als we twijfelen, doen we alsnog  onderzoek.

Waarom zijn sommige loden leidingen nog niet vervangen?

Verreweg de meeste loden waterleidingen zijn inmiddels vervangen. Het gaat nu echt om de laatste stukjes. Als er lood wordt gemeten, maar we zien nergens loden leidingen liggen, dan zit er soms maar één ding op: vloeren of muren open breken. Dat doen we natuurlijk het liefst tegelijkertijd met ander onderhoud of als de woning toch leeg komt. Ook is het wel eens heel moeilijk te regelen dat alle buren meewerken. Eén ding is in ieder geval zeker. Als een woning nog niet aan de beurt is geweest, pakken we die nu sowieso aan.

Hoe doet Rochdale onderzoek naar loden leidingen?

Rochdale heeft 13060 woningen die gebouwd zijn voor 1961. Ze zijn verdeeld over 344 complexen. In theorie zou in deze woningen lood kunnen voorkomen. Dat onderzoeken we met twee geaccrediteerde bureaus: Thijcas en Compas H2O. Zij werken volgens de strikte richtlijnen van het RIVM . Een onafhankelijk laboratorium onderzoekt de watermonsters.

Wat gebeurt er na het wateronderzoek?

De uitslag van het onderzoek is na drie weken bekend. Als de loodconcentratie onder de wettelijke norm van  5 microgram lood per liter ligt, ontvangt u de uitslag per e-mail. Er is dan geen verder onderzoek nodig. Is de concentratie hoger dan 5 microgram per liter, dan is verder onderzoek nodig. Thijcas of onze aannemer KBK maakt een afspraak om bij u langs te komen. Ze gaan op zoek naar de loden leidingen. Als de leidingen verstopt zitten in plafond, muur of vloeren wordt een nieuwe afspraak gemaakt om plafond, muur of vloeren open te maken. Pas als we precies weten waar de loden waterleidingen liggen, kunnen we een oplossing bedenken. Geen enkel huis of huizenblok is hetzelfde. Dat heeft invloed op de aanpak.

Afspraak maken

Als onderzoek in uw woning nodig is, nemen we contact met u op. Wij werken volgens de coronarichtlijnen.

Er is al onderzoek gedaan. Waarom nu nog een keer?

Soms is er verder onderzoek nodig. Als er meer dan 5 microgram lood per liter in het drinkwater zit, kunnen er loden leidingen aanwezig zijn, maar dat is niet zeker. Soms kunnen we geen loden leidingen zien en moeten we vloeren of muren openmaken om ze te vinden. Soms liggen de leidingen niet in uw woning, maar bij uw buren. Afhankelijk van wat nodig is, zoeken wij een firma die de werkzaamheden het beste kan uitvoeren. 

Ik heb een woning van Rochdale gekocht. Zit er lood in mijn woning?

Is uw woning van vóór 1960 en vermoedt u dat u loden leidingen heeft? Neem dan contact met ons op. We kijken dan samen wat er bekend is van uw woning en bepalen dan of er onderzoek nodig is.  Onderzoek moet altijd uitgevoerd worden door een officieel, geaccrediteerd bureau.  Een zelftest geeft geen goed en betrouwbaar resultaat.

Vereniging van Eigenaren

In een ‘gemengd complex’ zijn sommige bewoners eigenaar van hun woning en huren anderen bij Rochdale. In dat geval is er altijd een Vereniging van Eigenaren (VvE) actief. De woningeigenaren zijn lid van de VvE, de huurders worden vertegenwoordigd door Rochdale. Als uw woning deel uitmaakt van een VvE gaat het vervangen van loden leidingen anders dan bij huurwoningen zonder een VvE.

De leidingen in de woning zelf zijn van de eigenaar (van de koper of Rochdale dus), de stijgende leidingen (tussen de woningen in) zijn van de VvE. Voor het aanpakken van die tussenliggende leidingen moet de VvE toestemming geven. Uw VvE-beheerder weet of er al onderzoek naar lood gedaan is. Als dat nog niet gebeurd is, zet Rochdale het op de agenda voor de eerst volgende Algemene Ledenvergadering. Daar wordt dan een besluit genomen.