Missie en visie

Wij zorgen ervoor dat mensen met een laag inkomen kunnen wonen in Amsterdam, Zaanstad, Purmerend, Diemen en Landsmeer. Met betaalbare woningen van goede kwaliteit bieden wij ruim 80.000 mensen een thuis.

Wij zijn een woningcorporatie voor mensen met een laag inkomen. Binnen deze inkomensgroep zijn we er voor iedereen, bijvoorbeeld voor gezinnen, ouderen, jongeren en kwetsbare groepen.

Zorgen voor voldoende woningen is onze belangrijkste opgave voor de komende jaren. En wij vinden dat gemengde wijken – wijken waar rijk en arm naast elkaar wonen – bijdragen aan de woonkwaliteit in stad en regio. Daar gaan we voor. Dat doen we door:

  • de sociale woningvoorraad in stand te houden door minder te verkopen en liberaliseren in wijken met een klein aandeel sociale huurwoningen;
  • wijken waar dat aandeel juist hoog is, ook aantrekkelijk te maken voor mensen met een hoger inkomen;
  • actiever te werken aan doorstroming onder andere door te werken met flexibele contracten voor spoedzoekers;
  • ruimte te geven aan initiatieven van bewoners om mensen in de wijk met elkaar te verbinden.

Om dit waar te maken werken we aan een wendbare organisatie, met medewerkers die meer verantwoordelijkheid en regelruimte krijgen om zaken meteen en goed op te lossen. Daarbij zijn de waarden van onze oprichters onze drijfveer: we zijn aanspreekbaar, doen ons werk met aandacht en nemen daarvoor onze verantwoordelijkheid.

Betere buurten, meer tevreden bewoners

Rochdale geeft thuis. Ook in 2018 gaan we door op de ingeslagen weg om mensen met een laag inkomen een betaalbaar thuis te geven in een fijne buurt. Onze belangrijkste opgave voor komende jaren is zorgen voor voldoende beschikbare en passende huurwoningen, voor kwalitatief goede woningen in leefbare buurten.

In 2018 zetten we sterk in op het verbeteren van de dienstverlening aan onze bewoners, door onze mensen, maar ook door de inzet van betere digitale kanalen. Een ander doel voor 2018 is het structureel verbeteren van de buurten. Door de kennis die we hebben beter te benutten, door beter te luisteren en meer samen te werken met alle partijen in die buurten

Onze keuzes

Onze keuzes voor 2018 hebben we samengevat in onze Vooruitblik 2018.

Voldoende huurwoningen is onze belangrijkste opgave

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden