Ons verhaal Over ons Werken bij Rochdale

Moermond-Duinbeek

Rochdale wil vier woonblokken aan de straten Moermond, Duinbeek en Ter Hooge in Buitenveldert verduurzamen en opknappen. Het gaat in totaal om 188 woningen, 16 garageboxen, 2 bergingen en 1 bedrijfsruimte. Op deze pagina leest u alles over de ontwikkelingen voor het project Moermond-Duinbeek.

Over het project 

Moermond-Duinbeek ligt in de buurt Buitenveldert Midden Zuid in Amsterdam. Wat opvalt aan deze woningen (gebouwd in 1960 -1961) is de verdeling in 4 L-vormige woonblokken met grote openbare tuinen en veel groen in de wijk. Rochdale is voor honderd procent eigenaar van de woonblokken. Tachtig procent is sociale huur en twintig procent is vrije sector huur.

Het gaat over de volgende adressen:

 • Moermond 1-14 (51 woningen, 1 bedrijfsruimte)
 • Ter Hooge 1-18, Zeelandstraat 2-24 even (43 woningen, 8 garageboxen)
 • Kastelenstraat 139-163 oneven (43 woningen, 8 garageboxen)
 • Duinbeek 1-14 (51 woningen)

Drie scenario’s 

Rochdale onderzoekt samen met de bewonerscommissie Moermond-Duinbeek drie scenario’s:

 • Scenario 1 (basis): Rochdale verduurzaamt de 4 woonblokken en voert direct groot onderhoud uit. 
 • Scenario 2 (renovatie): Rochdale verduurzaamt de 4 woonblokken en voert direct groot onderhoud uit. Maar er worden ook extra woningen toegevoegd (op de begane grond en op de zolders) en de entrees worden opgeknapt. 
 • Scenario 3 (renovatie en sloop-nieuwbouw): Rochdale verduurzaamt 3 woonblokken en voert direct groot onderhoud uit. In deze 3 woonblokken worden ook extra woningen toegevoegd (op de begane grond en op de zolders) en de entrees opgeknapt. 1 woonblok wordt gesloopt. Hiervoor in de plaats komen nieuwe huurwoningen met een lift voor ouderen uit de buurt.

Na de onderzoeken wordt bepaald welke scenario’s haalbaar zijn en wat dit voor de bewoners betekent. Ook wordt er een voorkeursscenario uitgewerkt. Dit voorkeursscenario legt Rochdale weer voor aan de bewonerscommissie.

Hoe houden we bewoners op de hoogte?

Bewoners worden op verschillende manieren betrokken bij de plannen voor de woonblokken en de buurt. In juli en augustus 2022 is een woonwensenonderzoek uitgevoerd. Aan de bewoners van Moermond-Duinbeek is gevraagd wat ze vinden van hun woning en de buurt. De resultaten van dit onderzoek, gebruikt Rochdale om het plan verder uit te werken. Benieuwd naar de resultaten? Lees het rapport online

Overleg met de bewonerscommissie

Rochdale zit veel aan tafel met de bewonerscommissie Moermond-Duinbeek. Zij zijn de ogen en oren van de buurt en praten met Rochdale over onderwerpen als:

 • Welke plannen heeft Rochdale voor de woonblokken en de buurt?
 • Welke gevolgen heeft dit voor de huidige bewoners?
 • Welke rechten hebben de bewoners?
 • Hoe worden bewoners op de hoogte gehouden?
 • Hoe kunnen bewoners reageren en hoeveel invloed hebben zij op de plannen?

Hoe Rochdale communiceert met de bewonerscommissie en de bewoners is vastgelegd in de Amsterdamse Kaderafspraken. Benieuwd wat er precies in deze Amsterdamse Kaderafspraken staat? U kunt het lezen op de website van gemeente Amsterdam

Let op: de bedrijfsruimten vallen buiten de Amsterdamse Kaderafspraken. De huurders van deze bedrijfsruimten informeert Rochdale apart over de plannen. 

Contact met de bewonerscommissie

De bewonerscommissie Moermond-Duinbeek bestaat uit:

Laura Dehé, voorzitter
Bert Bakker, secretaris

De overige commissieleden zijn: Loesca Sint, Maryam Honnit, Marion Prinse, Renco Sikkes, Daniëlla Rijkes, Ron Hoekstra, Marcel Menzo en Tony Wisman.

De bewonerscommissie wordt bij projecten begeleid door een externe bewonersondersteuner. Dat is Marcel Suitela voor het project Moermond-Duinbeek. Hij is bereikbaar via 06 5318 1650. 

 

Vragen voor de bewonerscommissie?

Of wilt u zich aanmelden als commissielid? Dan kunt u contact opnemen met de commissie door te mailen naar bcduinbeek-moermondnl

Of u kunt ook telefonisch contact opnemen met voorzitter Laura Dehé via 06 1703 6330 of penningmeester en secretaris Bert Bakker via 06 2756 4957.

Vragen voor Rochdale?

 • Voor algemene vragen over het project kunt u terecht bij de Projectmanager Ontwikkeling van Rochdale, Carolien de Vries. Zij is bereikbaar via 06 1331 2040 of cdevriesrochdalenl
 • Voor vragen wat de plannen voor u betekenen en over de Amsterdamse Kaderafspraken kunt u contact opnemen met de Senior Adviseur Projectparticipatie van Rochdale, Dusica Vukolic. Zij is bereikbaar via 06 2185 8923 of dvukolicrochdalenl
 • Vragen over leefbaarheid, of een idee voor uw buurt? Neem contact op met de buurtcoördinator Robert Boekhout. Hij is bereikbaar via 020 215 00 00.
   

Ik ben buurtcoördinator bij Rochdale. Heeft u vragen over de leefbaarheid of een idee voor de buurt? Laat het graag weten. Ik ben bereikbaar via 020 215 00 00.

Robert Boekhout

Nieuwsbrieven

April 2023
(pdf)
December 2022
(pdf)
Oktober 2022
(pdf)

Documenten

Presentatie overleg met experts (06.02.2023)
(pdf)
Verslag overleg met experts (06.02.2023)
Rapport resultaten woonwensenonderzoek
(pdf)
Impressie woonblokken Moermond-Duinbeek
(pdf)
Participatieplan Moermond-Duinbeek
(pdf)