Geen objecten gevonden

De oprichting van een woningcorporatie

Jan Douwes en Willem Jan Bossenbroek

De kogel is door de kerk, denkt hij opgelucht als hij op een avond in 1911 op weg is naar de eerste vergadering van woningstichting Patrimonium Amsterdam. Trots denkt hij terug aan eerder die dag, toen het bestuur van de Werkliedenvereeniging Patrimonium Amsterdam de oprichtingsakte van hun nieuwe stichting ondertekende.

‘Kom binnen, Willem Jan’, zegt Jan Douwes jr. als hij de deur van de vergaderruimte voor hem opendoet. Willem Jan Bossenbroek stapt over de drempel en kijkt om zich heen. Alle betrokkenen zitten duidelijk te popelen om de puntjes op de i te zetten. ‘Goed,’ zegt Jan als iedereen zit, ‘laten we beginnen.’ De aanwezigen knikken instemmend. De vergadering verloopt soepel. Willem Jan wordt tot secretarispenningmeester benoemd.

‘Wat denk je, Willem Jan?’, vraagt Jan hem als ze weer buiten staan. Er staat een gure februariwind en hij knoopt snel zijn jas dicht.

‘Ik heb er het volste vertrouwen in’, antwoordt hij de voorzitter vastberaden.

‘Mooi’, zegt Jan. ‘Het is nog droog. Heb je zin in een wandeling?’

‘Eh…’ Willem Jan  kijkt hem verbaasd aan. ‘Waarom niet. Waarnaartoe?’ ‘De Vlietstraat’, zegt Jan. ‘Ik wil je wat laten zien.’

Dit deel van de geschiedenis van Rochdale kunt u ook lezen in het bewonersblad Thuis van najaar 2016