Onze koers

Betaalbaar wonen in buurten om trots op te zijn

Sterke buurten met goede en betaalbare woningen. Dat is waar Rochdale voor staat, al sinds 1903. De metropoolregio Amsterdam is ons speelveld. Daar verhuren we bijna 38 duizend woningen. Elke ochtend worden zo’n 80.000 mensen wakker in een woning van Rochdale. In een gezellige buurt of in een buurt met de nodige uitdagingen. En elke dag zetten wij, de vijfhonderd medewerkers van Rochdale, ons in voor onze buurten en voor de mensen die er wonen.

Het is niet goed als je opgroeit in een buurt met veel werkloosheid, een tekort aan leerkrachten, een overmaat aan mensen met gezondheidsklachten, in een buurt met overlast en vervuiling. Je hebt als kind een goede buurt nodig: veilig, schoon, met een buurman die je eens kan helpen met je huiswerk, een buurvrouw die misschien een bijbaantje voor je kan regelen. Als je ouder wordt, zou je buren willen die een keer boodschappen voor je kunnen doen. Je zou ergens in de buurt een plek willen waar je een betaalbare kop koffie kunt drinken.

Sterke buurten, sterke mensen

In sterke buurten groeien sterke mensen op. Dat is onze filosofie. Een sterke buurt is een randvoorwaarde om jezelf te kunnen ontwikkelen, waar je mee kunt draaien in de samenleving. Een sterke buurt heeft scholen, winkels, voorzieningen. Plekken waar je anderen kunt ontmoeten. De problemen van deze tijd kunnen wij niet alleen oplossen. Geen enkele partij kan dat. Om te bouwen aan sterke buurten werken we samen met de bewoners en met tal van organisaties: zorgpartijen, gemeente, welzijnsinstellingen. We hebben elkaar nodig om stappen te kunnen zetten.

Op koers

In ‘Op Koers’, onze ondernemingsstrategie tot 2026, hebben we beschreven welke bijdrage Rochdale wil leveren om de problemen van deze tijd aan te pakken. Samengevat: we zetten ons in voor betaalbare woningen, in sterke buurten en zijn op de toekomst voorbereid.

1. Voldoende betaalbare woningen

Iedereen heeft recht op een passende, betaalbare woning. Maar het woningtekort loopt op. Helpen de wooncrisis op te lossen, is onze eerste prioriteit. We willen méér woningen bouwen in de buurten waar we al actief zijn, óók voor de middeninkomens.

2. Sterke buurten

Het moet niet uitmaken waar je woont of opgroeit. Overal moet je volwaardig kunnen meedraaien in de samenleving. Wij zetten alles op alles voor sterke buurten, waar je veilig en prettig kunt wonen en iedereen toegang heeft tot goede voorzieningen.

3. Gericht op de toekomst

Over 50 jaar moeten onze huurders nog steeds goed wonen. Om de kwaliteit en de duurzaamheid van onze woningen op peil te houden en verder te verbeteren, zijn grote investeringen nodig. Daar maken we de nodige middelen en capaciteit voor vrij.

Rochdale geeft thuis

Onze inzet voor de komende jaren: meer betaalbare, duurzame woningen, in buurten waar we trots op zijn. Die ambitie stelt hoge eisen aan ons bedrijf, aan hoe we werken en samenwerken en dingen voor elkaar krijgen. Het vraagt om een wendbare, lerende organisatie, met een scherpe maatschappelijke antenne. Elke dag doen we ons best om dat voor elkaar te krijgen. Onze dienstverlening is erop gericht eenvoudige vragen snel en simpel en zonder gedoe op te lossen en op te schalen als het ingewikkelder wordt. Voorspelbaar en betrouwbaar willen we zijn. En als het even kan: persoonlijk. ‘Rochdale geeft thuis’ blijft onze belofte.

Sterke buurten, sterke mensen

Voor het tijdschrift Ruimte + Wonen schreven wij het artikel 'Sterke buurten, sterke mensen'. Daarin verwoorden we nog eens goed hoe wij werken aan sterke, veerkrachtige buurten, vanuit de filosofie dat een fijne buurt voor de meeste mensen een randvoorwaarde is om prettig te kunnen wonen, gelukkig te zijn en jezelf goed te kunnen ontwikkelen. Het stuk is gebaseerd op het pamflet ‘Stenen en Mensen’ dat eerder door een aantal prominenten uit de corporatiesector  werd opgetekend.

Artikelen
Pamflet Stenen en mensen Ruimte + Wonen: Sterke buurten, sterke mensen
Op Koers 2021 - 2026
Lezen Luisteren
Lees ook
Bestuur en toezicht Onze jaarverslagen Onze geschiedenis Werken bij Rochdale