Ons verhaal Over ons Werken bij Rochdale

Onze koers

Goede en betaalbare woningen, in sterke buurten, voor mensen met een relatief laag inkomen. Dat is waar Rochdale voor staat, al bijna 120 jaar. Ons speelveld is de metropoolregio Amsterdam. Daar verhuren wij ruim 38 duizend woningen aan zo’n 80.000 bewoners.

Rochdale ligt ‘op koers’. We zijn zeer gemotiveerd om een stevige bijdrage te leveren aan het oplossen van de wooncrisis waar we middenin zitten. Iedereen heeft recht op een huis, maar voor veel mensen ligt dat recht ver buiten bereik. De vraag naar betaalbare woonruimte is veel groter dan het aanbod. En er is méér aan de hand. In sommige buurten staat de leefbaarheid onder druk. Bovendien vraagt de dreigende klimaatcrisis om grote investeringen die de duurzaamheid van onze woningen kunnen verbeteren. De uitdagingen zijn groot.

In ‘Op Koers’, onze ondernemingsstrategie voor de periode tot 2026, hebben we beschreven welke bijdrage Rochdale wil leveren om de problemen van deze tijd aan te pakken. Drie ambities staan centraal:

1. Voldoende betaalbare woningen

Iedereen heeft recht op een passende, betaalbare woning. Maar het woningtekort loopt op. Helpen de wooncrisis op te lossen is onze eerste prioriteit. We gaan méér woningen bouwen in de buurten waar we al actief zijn, óók voor de middeninkomens. Als hier onvoldoende groei mogelijk is, breiden we ons werkgebied uit. Nu zitten we in Amsterdam, Diemen, Zaanstad, Purmerend en Landsmeer. We verkennen serieus de mogelijkheden in Ouder-Amstel en Haarlemmermeer.

2. Sterke buurten

Het moet niet uitmaken waar je woont of opgroeit. Overal moet je volwaardig kunnen meedraaien in de samenleving. Wij zetten alles op alles voor sterke buurten, waar je veilig en prettig kunt wonen en iedereen toegang heeft tot goede voorzieningen.

3. Gericht op de toekomst

Over 50 jaar moeten onze huurders nog steeds goed wonen. Om de kwaliteit en de duurzaamheid van onze woningen op peil te houden, zijn grote investeringen nodig. Daar maken we de middelen en capaciteit voor vrij.

Op koers 2021 - 2026 nu lezen

Of beluister onze Rochdale OP KOERS hieronder als luisterboek:

Onze organisatie

Meer betaalbare, duurzame woningen in buurten waar we trots op zijn. Dat willen we de komende jaren voor elkaar zien te krijgen. Die ambitie stelt hoge eisen aan ons bedrijf, aan hoe we werken en samenwerken en dingen voor elkaar krijgen. Het vraagt om een wendbare, lerende organisatie, met een scherpe maatschappelijke antenne. Zo’n organisatie willen we zijn.

Rochdale geeft thuis

Het is onze uitdrukkelijke keuze de buurt centraal te stellen in ons werk. Dat leidende principe helpt ons elke dag te bepalen waar we gaan bouwen en renoveren, aan wie we welke woningen toewijzen, met welke organisaties we samenwerken. De focus op sterke buurten betekent dat onze huurders op ons moeten kunnen rekenen. Onze dienstverlening is erop gericht eenvoudige vragen snel, simpel en zonder gedoe op te lossen en op te schalen als het ingewikkelder wordt. Voorspelbaar en betrouwbaar willen we zijn. En als het even kan: persoonlijk. ‘Rochdale geeft Thuis’ is en blijft onze belofte.

Lees ook
Raad van Bestuur Ons jaarverslag Onze geschiedenis