Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

3.000 extra sociale huurwoningen in Amsterdam

Publicatiedatum: 23-12-2019

Kinderen fietsen door Van Deysselbuurt.

Rochdale heeft met de gemeente, huurders en andere corporaties in Amsterdam nieuwe samenwerkingsafspraken gemaakt. Ook de komende vier jaar slaan de partijen de handen ineen voor meer betaalbare, goede en duurzame woningen voor Amsterdammers.

Meer woningen

Voor het eerst in een kwart eeuw groeit het aantal sociale huurwoningen van corporaties. Eind 2023 zijn er drieduizend sociale huurwoningen meer dan nu. Daarnaast komen er nog eens ruim duizend extra middeldure huurwoningen. Aan deze woningen is dringend behoefte, zodat ook mensen met een middeninkomen goed kunnen wonen in de stad.

CO2-neutraal

Met deze afspraken kijkt Rochdale ook naar de toekomst. Zo investeren we met onze partners in duurzamer wonen: duizenden woningen worden beter geïsoleerd, er komen meer zonnepanelen op de daken en we versnellen het aardgasvrij maken van woningen. Stip op de horizon is CO2-neutraal zijn in 2050. Met minder energielasten voor huurders en een duurzame toekomst voor Amsterdam.

Sterke buurten

Rochdale werkt aan een stad met sterke en gemengde buurten. We investeren in de kwaliteit van woningen en nemen maatregelen in wijken waar het minder goed gaat. Tegelijkertijd bieden we ook de meest kwetsbare huishoudens een plek in de stad. 

Betaalbaar wonen

Het is belangrijk dat iedereen goed kan wonen. Daarom houdt Rochdale de huren betaalbaar voor grote groepen Amsterdammers. Met het zogenaamde woonlastenakkoord ontzien we mensen met de laagste inkomens en die groep breiden we de komende jaren uit. Daarnaast doen we met het Nibud onderzoek naar welke groepen huurders nog meer steun nodig hebben bij het betalen van de huur. 

Verhuurdersheffing

De jaarlijkse verhuurdersheffing drukt sterk op de financiële mogelijkheden van Rochdale. Desondanks benutten we met de nieuwe afspraken onze middelen maximaal. We kijken ernaar uit om de komende vier jaar met huurders, gemeente en de andere corporaties te werken aan goed wonen in Amsterdam.

Ga naar de volledige Amsterdamse samenwerkingsafspraken 2020 - 2023

 

Deel deze pagina