Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

76 nieuwe sociale huurwoningen Banneplein

Publicatiedatum: 06-02-2018

Birgitte de Maar (Rochdale, rechts) geeft samen met Coby van Berkum (stadsdeelvoorzitter, links) en Peter Heuvelink (directeur AM) het startschot voor de bouw van 251 woningen in de Banne.

Rochdale bouwt 76 sociale huurwoningen aan het Banneplein. De Ontwikkelcombinatie Banne Binnen CV, een samenwerkingsverband van Rochdale en gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM, en uitvoerder BAM Wonen hebben een handtekening gezet onder de samenwerking. Hiermee draagt Rochdale bij aan voldoende voorraad van dit type woningen en aan het voorkomen van eenzijdig rijke of arme buurten. Dit past ook binnen het beleid wat de gemeente Amsterdam uitdraagt: alle type huishoudens en inkomensgroepen met elkaar in de stad leven.

Afsluiting

Het plan Banneplein bestaat uit 175 koopwoningen (149 appartementen en 26 stadswoningen) en 76 sociale huurappartementen. In totaal komen er in de Banne 251 koop- en huurwoningen bij en 101 parkeerplaatsen. Dit project vormt de afsluiting van een ambitieuze stedelijke vernieuwingsoperatie in Amsterdam Noord, waarmee De Banne weer klaar is voor de toekomst. Dat geldt ook voor de leefbaarheid in de wijk. Naar verwachting worden de eerste woningen begin 2020 opgeleverd. 

Deel deze pagina