Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Aantal huisuitzettingen daalt opnieuw

Publicatiedatum: 06-04-2017

Het aantal huisuitzettingen is opnieuw gedaald en datzelfde geldt voor huurders die achterlopen met het betalen van de huur.

In 2014 werden wij geconfronteerd met 156 ontruimingen, een jaar later in 2015 was dit getal gedaald tot 97 en in 2016 ging dit aantal verder omlaag tot 82. Daarnaast daalt de huurachterstand bij Rochdale. We zien wel dat het aantal onrechtmatige bewoningen stijgt waarbij sprake is van hennepteelt en onderhuur.  

Totaal in Amsterdam
Wanneer je kijkt naar alle woningcorporaties in Amsterdam, dan zijn er vorig jaar 407 sociale huurwoningen door hun ontruimd. Dit aantal is een vermindering met 43 ten opzichte van 2015. Wanneer er betalingsproblemen zijn, wordt er samen met partners veel gedaan om te voorkomen dat dit leidt tot ontruimen. Al twee weken na het uitblijven van betaling zoekt een medewerker van ons contact met de huurder en gaat na wat er aan de hand is. Als dat geen resultaat heeft, meldt de corporatie de huurder na twee maanden aan voor maatschappelijke ondersteuning. Dit beleid werkt.

Succes met proef
Ook heeft de proef die Rochdale enige tijd geleden uitvoerde een positieve bijdrage geleverd. Eind 2015 is er een convenant ondertekend waardoor nu alle A’damse corporaties zo te werk gaan. Inmiddels worden er gesprekken gevoerd in andere grote steden om dit beleid over te nemen.

Samenwerking nóg belangrijker
Dat de aantallen omlaag gaan, is een goed teken maar ook wij ervaren wel een stijging van overlastzaken waarbij sprake is van verward gedrag. Dit komt door het beleid van de overheid om mensen langer zelfstandig te laten wonen. Bij hun is de kans groter dat zich meerdere problemen voordoen waaronder bijvoorbeeld achterstand van betaling. Daarom wordt het nóg belangrijker om goed samen te werken met instellingen voor maatschappelijke dienstverlening, de gemeente en Vroeg Eropaf. Voorkomen is beter dan ontruimen, dan zijn er alleen maar verliezers.

Deel deze pagina