Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Aantal verkochte woningen neemt af

Publicatiedatum: 30-11-2016

Rochdale heeft in 2016 tot nu toe 161 woningen verkocht. Vorig jaar waren dit er nog 283. De gemiddelde verkoopprijs is €210.725,-.

In de eerste helft van 2016 verkochten de Amsterdamse woningcorporaties samen 838 woningen. De prijs van een gemiddelde corporatiewoning was  € 215.000,  terwijl een koopwoning in Amsterdam gemiddeld € 301.000 kostte. Eén woning verkopen is minimaal één woning nieuw bouwen.

Boven de vraagprijs
Door de grote vraag naar woningen is 60% boven de vraagprijs verkocht. De verkoop van corporatiewoningen is onderdeel van de Samenwerkingsafspraken over de jaren 2015 - 2019 tussen de Gemeente Amsterdam, de Huurdersvereniging Amsterdam en alle Amsterdamse corporaties. Op de site van de AFWC vind je meer informatie over dit onderwerp

Afhankelijk van buurt
Corporaties waaronder Rochdale verkopen vooral in buurten met een hoog aandeel sociale huurwoningen. Zo geven we tegendruk aan het ontstaan van eenzijdig rijke of arme buurten. In gemengde wijken is er aanbod van koop- én huurwoningen, en dat leidt tot een mix van huishoudens-typen en inkomensgroepen. Met de inkomsten van verkoop bouwen de corporaties weer nieuwe sociale huurwoningen en investeren zij in renovaties en leefbaarheid.

Deel deze pagina