Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Afschaffen verhuurderheffing ten gunste van duurzaamheid?

Publicatiedatum: 19-02-2019

Afgelopen vrijdag (15 februari) ondertekenden 150 woningcorporaties een petitie van Urgenda waarin ze het kabinet vragen om de verhuurderheffing af te schaffen. Het voorstel is om deze belasting (2 miljard euro) de komende twee jaar te besteden aan het duurzaam maken van de sociale huurwoningen.

Rochdale heeft deze petitie niet ondertekend. We leggen graag uit waarom. Als vanzelfsprekend zijn wij voor duurzaamheid. Maar op nummer 1 staat bij ons betaalbare en kwalitatief goede woningen voor zoveel mogelijk mensen met een bescheiden inkomen.

De verhuurderheffing kost ons jaarlijks veel geld: omgerekend staat deze belasting gelijk aan de eerste twee maanden huur die onze huurders betalen. En dat geld besteden we liever aan andere zaken, zoals renovaties en het bouwen van nieuwe woningen. En natuurlijk doen we dat duurzaam!

Wij zijn dus voor afschaffing van de verhuurderheffing. Maar we vinden ook dat het geld dat daardoor vrijkomt niet alleen besteed moet worden aan duurzaamheid. In de eerste plaats omdat dit niet aansluit op de belangrijkste opgave in onze regio: het bouwen van meer sociale huurwoningen. Daarnaast zetten we de komende periode vooral in op het verbeteren van de kwaliteit van ons bezit. Het is daarom niet realistisch noch wenselijk om het complete geldbedrag in te zetten op verduurzaming.

 

Deel deze pagina