Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Ambitieus vernieuwingsplan voor Lodewijk van Deysselbuurt

Publicatiedatum: 04-06-2020

De Lodewijk van Deysselbuurt in Slotermeer gaat ingrijpend veranderen de komende jaren. Woningstichting Rochdale en de gemeente Amsterdam presenteerden afgelopen week een vernieuwingsplan aan de bewoners.

In dat voorstel - een ontwerp van Rijnboutt - wordt een groot deel van de buurt gerenoveerd, een deel van de buurt wordt gesloopt en daar komt nieuwbouw voor in de plaats, er komen z’n 600 nieuwe woningen bij en ook de openbare ruimte wordt ingrijpend verbeterd.

Startsein voor vernieuwing

De bewoners van de Van Deysselbuurt wachten al lange tijd op renovatie van hun buurt. De buurt is mooi gelegen in de westelijke tuinsteden, met veel groen en kenmerkende gebouwen. Maar de kwaliteit van de woningen laat te wensen over en datzelfde geldt voor de openbare ruimte. Omdat de wijk zo’n 1250 woningen omvat is de vernieuwing ingrijpend en gaat zo’n tien jaar duren. Met de presentatie van het vernieuwingsplan is – na lange tijd van voorbereiding - het startsein gegeven voor de vernieuwing.

Samen werken aan een sterke buurt

Bewoners, Rochdale en de gemeente willen van de wijk weer een prettige, sterke buurt maken, waar het fijn wonen is. Dat vraagt om meer dan alleen fysieke ingrepen. Ook op sociaal-economisch gebied liggen er grote uitdagingen. De leefbaarheidsscores zijn laag. Veel bewoners kampen met armoede, taalachterstand, gezondheidsproblemen en schooluitval. Een breed netwerk van maatschappelijke organisaties gaat samen met bewoners deze problemen te lijf.

Gemengde buurt: verschillende soorten woningen

Na vernieuwing wordt de Van Deysselbuurt een groene buurt, met tuinstad karakter. Het wordt een gemengde buurt, met woningen voor gezinnen, alleenstaanden, jongeren en senioren. Dus meer verschillende woningtypes en verschillende huurprijzen (sociale huur, middenhuur en vrije sector). Ook komen er voorzieningen voor de buurt in de bedrijfsruimtes die aansluiten bij de wensen van de buurt. Er komt meer ruimte voor ontmoeten, spelen en aandacht voor groen. Het aantal sociale huurwoningen blijft gelijk en er komen vrije sector huurwoningen en koopwoningen bij. Op die manier is het ook mogelijk voor bewoners uit de buurt om door te stromen.

Online bewonersbijeenkomsten

Vanwege het coronavirus konden de geplande bewonersbijeenkomsten niet doorgaan. Rochdale en de gemeenten hebben alles op alles gezet om de bewoners toch mee te nemen in de plannen. Door middel van een krant, een website en online bijeenkomsten is het vernieuwingsplan gepresenteerd. Het was voor het eerst dat er online bewonersbijeenkomsten plaatsvonden. Aan de drie bijeenkomsten op 19 mei namen zo’n 400 mensen deel, er werden ruim 300 vragen gesteld, die in de uitzending en daarna zijn behandeld.

Investeringsbesluit gemeente

De gemeente moet nog een definitief besluit nemen over het vernieuwingsplan. De gemeente doet dat op basis van de reacties van onder andere bewoners. Ondertussen werkt de projectorganisatie door aan de uitwerking van de renovatie- en nieuwbouwplannen.

Klik hier voor meer informatie over het vernieuwingsplan

Deel deze pagina