Nieuwsbericht

Amsterdam werkt voor iedereen

Publicatiedatum: 25-05-2016

Rochdale heeft het convenant ‘Amsterdam werkt voor iedereen’ ondertekend. Met deze ondertekening werken wij samen met andere bedrijven om nieuwkomers met een verblijfsvergunning (nieuwe Amsterdammers) sneller aan het werk te helpen.

Ook het COA en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn hierbij betrokken. In het convenant is afgesproken dat de economische zelfstandigheid van nieuwe Amsterdammers wordt bevorderd door hen bijvoorbeeld te begeleiden naar werk, opleiding of ondernemerschap.

Nieuw assesment

De Amsterdamse aanpak is er op gericht om zo vroeg mogelijk inzicht te krijgen in de kwalificaties en talenten binnen de groep statushouders die naar de stad komt. Denk aan het taalniveau, werkervaring, opleiding en psychische en lichamelijke gesteldheid. Ook het bedrijsleven moet hiervan op de hoogte zijn. Onder andere in de zorg, ICT en hospitality staan vacatures open die volgens werkgevers geschikt zijn voor nieuwkomers. Om een goede match te kunnen maken is een nieuw assessment ontwikkeld dat al in een vroeg stadium kan worden afgenomen. Samen met betrokken partners gaat de gemeente Amsterdam vervolgens aan de slag met intensieve taaltrainingen, sollicitatietrainingen, matchingsevents met werkgevers, stageplekken, koppeling aan een opleiding of deelname aan een acceleratorprogramma voor ondernemers.

Stage- en werkervaringsplekken

Onze taak is om te zorgen voor huisvesting voor kwetsbare groepen. Statushouders (nieuwe Amsterdammers) behoren tot deze groep. Daarom ondertekenen ook wij dit convenant. Daarnaast vinden we het belangrijk dat ze op hun eigen benen kunnen staan en een waardevol onderdeel van deze stad worden. Daarom kijken wij naar mogelijkheden om stage- en werkervaringsplekken te creëren op het gebied van wonen en onderhoud (zoals wijkbeheerders, vakmannen verhuurmakelaars) vooral bij complexen waar Rochdale nieuwe Amsterdammers gaat huisvesten.

Deel deze pagina