Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Amsterdamse woningcorporaties willen meer kansen bieden op sociale huurwoning

Publicatiedatum: 24-07-2019

In Amsterdam maken de gemeente, huurders en woningcorporaties elke vier jaar afspraken met elkaar over hoe we samen ‘bouwen aan de stad’. Dit zijn de zogenoemde prestatieafspraken. 

Amsterdam, Stad voor Iedereen

Dit najaar worden nieuwe prestatieafspraken gemaakt. Hiervoor hebben de corporaties een gezamenlijk bod aan de gemeente Amsterdam gedaan met als titel: ‘Amsterdam, Stad voor Iedereen’. De woningcorporaties geven hierin aan op welke manier zij de komende jaren een bijdrage kunnen leveren aan het ‘betaalbaar wonen’ in de stad.

Zoveel mogelijk betaalbare woningen

De Amsterdamse woningcorporaties hebben als hoogste prioriteit om zoveel mogelijk betaalbare woningen in Amsterdam (en de regio) bij te bouwen. We vinden het als corporaties belangrijk dat onze voorraad betaalbare woningen per saldo groeit, zodat meer mensen kans maken op een sociale huurwoning. Daarnaast zet Rochdale zich samen met andere Amsterdamse woningcorporaties in op betaalbaarheid en leefbaarheid en willen we fors investeren in verbetering en verduurzaming van de bestaande woningvoorraad.  

Goede woningen en sterke buurten

De woningcorporaties willen zich maximaal inspannen om zo veel mogelijk mensen betaalbaar te kunnen huisvesten, in goede woningen en sterke buurten. Helaas kunnen we lang niet zo veel als we zouden willen. We varen financieel scherp aan de wind, maar onze opgaven zijn groter dan we financieel kunnen dragen. Dit punt brengen we gezamenlijk als corporaties onder de aandacht van de landelijke politiek. En het betekent dat we als corporaties moeten kiezen wat we wel en niet oppakken.

Gezamenlijke ambities voor de stad

Gemeente, huurders en corporaties hebben elkaar nodig en gaan de komende periode met elkaar in gesprek om tot nieuwe prestatieafspraken te komen voor de periode 2020 tot en met 2023. De woningcorporaties zien uit naar een constructief traject waarbij de vraag vooropstaat welke afspraken nodig zijn om de gezamenlijke ambities voor de stad te realiseren.

Meer informatie?

Lees hier het bod van de corporaties aan de gemeente Amsterdam om te komen tot nieuwe prestatieafspraken.

Deel deze pagina