Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Begin 2023: nieuw puntensysteem sociale huurwoningen

Publicatiedatum: 15-02-2022

De voorbereidingen zijn gestart voor een nieuwe verdeling van sociale huurwoningen. De websites van WoningNet en Woonmatch worden aangepast. Er komt een ‘puntensysteem’ met een digitaal loket voor de aanvraag van ‘situatiepunten’. De veranderingen gaan begin 2023 in.

De invoering van het nieuwe puntensysteem is een grote wijziging. Het vraagt een grote inspanning van alle samenwerkende partijen en leveranciers. De gemeenten bouwen een nieuw digitaal loket voor de aanvraag van ‘situatiepunten’ en ’startpunten’ (startpunten alleen voor Amsterdam en Zaanstad). De corporaties zijn verantwoordelijk voor alle wijzigingen in WoningNet en Woonmatch.

Uitlegbaar en uitvoerbaar

Uitgangspunt voor het nieuwe puntensysteem is dat het voldoende uitlegbaar en uitvoerbaar moet zijn. Tijdens de bouw van de nieuwe ICT-systemen worden daarom testpanels van woningzoekenden ingezet. Zijn woningzoekenden straks voldoende in staat het nieuwe puntensysteem te begrijpen en de juiste acties te ondernemen? De testresultaten kunnen invloed hebben op de inrichting van WoningNet en Woonmatch én op de planning. Om deze reden kan nu nog geen definitieve datum voor de invoering van het nieuwe puntensysteem worden afgegeven en wordt voorlopig begin 2023 aangehouden. Halverwege dit jaar wordt een definitieve ingangsdatum vastgesteld.

Het nieuwe puntensysteem

In het nieuwe systeem moeten mensen met een dringende huisvestingsvraag beter aan bod komen. Wachttijd (inschrijfduur) is dan niet meer het enige criterium. Ook situatiepunten en zoekpunten gaan een rol spelen. Door meer te zoeken kunnen extra punten worden opgebouwd. Bepaalde groepen huishoudens in dringende omstandigheden kunnen naast actief zoeken ook nog situatiepunten krijgen. Het gaat om gezinnen met kinderen die bij anderen inwonen, mensen die net een relatie hebben beëindigd en kinderen hebben en jongeren in een problematische situatie. Deze categorieën komen voort uit een groot onderzoek naar de mening van de bewoners uit de regio over de woonruimteverdeling. Uiteindelijk bepaalt het totaal aantal punten welke woningzoekende de sociale huurwoning mag gaan huren. 

Experiment Amsterdam en Zaanstad

Amsterdam en Zaanstad starten een experiment van twee jaar voor jongeren met een jongerencontract. Zij krijgen tien startpunten als ze na afloop van hun contract geen nieuwe woning kunnen vinden. Na twee jaar wordt gekeken of deze regeling voortgezet kan worden.

Alle informatie over het nieuwe systeem is te vinden op www.socialehuurwoningzoeken.nl

Deel deze pagina